Wybory Samorządowe 2006

Wyniki głosowania i wyboru Wójta Gminy Kawęczyn

2006-11-20 19:01:28

Wyniki głosowania i wyborów do Rady Powiatu Tureckiego

2006-11-18 08:45:12

Wyniki głosowania i wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2006-11-18 08:43:15

Wyniki głosowania i wyborów do Rady Gminy Kawęczyn oraz frekwencja wyborcza

2006-11-20 18:31:51

Protokoły z wyborów Rady Gminy Kawęczyn i Wójta Gminy Kawęczyn

2006-11-18 08:33:52

Informacja o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

2006-11-02 07:59:24

Kandydaci na radnych Rady Gminy Kawęczyn oraz kandydaci na Wójta Gminy Kawęczyn

2006-10-25 20:05:21

Numery list kandydatów do Rady Gminy przyznane przez Gminną Komisję Wyborczą w Kawęczynie

2006-10-24 15:35:32

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu

2006-10-24 15:14:49

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

2006-10-23 12:00:40

Podział Gminy Kawęczyn na obwody głosowania

2006-10-17 13:34:13

Podział Gminy Kawęczyn na okręgi wyborcze

2006-10-17 13:30:46

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie po ukonstytuowaniu

2006-10-17 13:16:02

Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych oraz skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kawęczynie

2006-10-11 19:47:11