UCHWAŁA Nr 159/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26.08.2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców

UCHWAŁA Nr 159/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26.08.2019 r. w sprawie  trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych  w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania  w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju