Postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania obwodowyh komisji wyborczych

Postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania obwodowyh komisji wyborczych