Wybory parlamentarne 2019

UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2.09.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głos

UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 2.09.2019 r.  w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju

UCHWAŁA Nr 159/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26.08.2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców

UCHWAŁA Nr 159/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26.08.2019 r. w sprawie  trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych  w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania  w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju 

UCHWAŁA NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.08.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypos

UCHWAŁA NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22.08.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

UCHWAŁA Nr 120/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

UCHWAŁA Nr 120/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania obwodowyh komisji wyborczych

Postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania obwodowyh komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 września 2019 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.09.2019 r. informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.09.2019 r. informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika