POSTANOWIENIE NR 137/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Kawęczyn

POSTANOWIENIE NR 137/2019  Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Kawęczyn