Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 marca 2019 r.