Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych