Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

POSTANOWIENIE NR 137/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Kawęczyn

POSTANOWIENIE NR 137/2019  Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Kawęczyn

POSTANOWIENIENR 134/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 maja 2019r.

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała nr 9/2019 PKW z 27.02.2019 roku w sprawie wzorów protokołów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie nr 100/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja o losowaniu do Obwodowych Komisji Wyborczych

Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 182 § 7 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kawęczyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:
     § 1.
W związku z przekroczeniem  ustawowego składu liczbowego  zgłoszonych kandydatów w:
1. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skarżynie ; oraz
2. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Kowalach Pańskich- Kolonii , 
w dniu 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie budynek B sala nr 37 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 3- godz.13.00
- Nr 4- godz.13.30
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy 
 w Koninie I
Michał Jankowski

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaka

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn o wyznaczeniu miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatw komitetów  wyborczych  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakat

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 marca 2019 r.

Obwieszczenie Państowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Państowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgów wyborczych.