Informacja dla osób niesłyszących

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ KAWĘCZYN

Sprzedaż końcowa węgla. Stan węgla na dzień 18.05.2023

Z związku z ogłoszeniem w dniu 08.05.2023 r. sprzedaży końcowej węgla Gmina Kawęczyn informuje o ilości węgla do sprzedaży na dzień 18.05.2023 r.

Szacunkowa ilość: 46 t 600 kg, tj.:

węgiel orzech: 44 t 100 kg

ekogroszek: --------- kg

miał: 2 t 500 kg

Cena: 1500,00 zł brutto za jedną tonę.

Wnioski na zakup węgla można składać do 30.06.2023 r. w następujący sposób:

1.   złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta,

      Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

2.   przesłać na adres: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,

3.   przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej urzędu, w zakładce „Sprzedaż węgla przez samorząd Gminy Kawęczyn”.

Gmina Kawęczyn ogłasza sprzedaż końcową węgla

Szacunkowa ilość: 76 430 kg, tj.:
węgiel orzech: 61 100,00 kg
ekogroszek: 12 830,00 kg
miał: 2 500,00 kg
Cena: 1500,00 zł brutto za jedną tonę.
Wnioski na zakup węgla będzie można składać od 08.05.2023 r. do 30.06.2023 r. w następujący sposób:
1. złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
2. przesłać na adres: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,
3. przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.
Wzór wniosku będzie dostępny ow Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej urzędu.

Nabór wniosków na zakup węgla wydłuzony do 3 marca 2023 r

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236), która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2000 zł brutto za jedną tonę,  wydłuża się termin składania wniosków na zakup węgla.

Nabór wniosków będzie trwać do 3 marca 2023 r.

Do zakupu opału w preferencyjnej cenie dla całego gospodarstwa domowego będą uprawnione osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatku węglowego. Warunkiem ubiegania się o preferencyjny zakup węgla jest złożona deklaracja źródła ciepła na węgiel w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Konieczne jest, aby wnioskodawcą  o zakup preferencyjny paliwa stałego była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która ubiegała się o dodatek węglowy.

 Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie w następujących transzach:

 • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony lub 3 tony w przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy po 1 stycznia 2023 r.

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie mogą dokonać osoby z gospodarstw domowych, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2000 zł brutto za jedną tonę, w sezonie grzewczym 2022/2023 w ilości co najmniej 3 ton – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta,  Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w godz. funkcjonowania urzędu tj. 7:45 – 15:30  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe,                      z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gmina Kawęczyn oraz składy pośredniczące w odbiorze i dystrybucji paliwa stałego, nie są odpowiedzialne za jakość otrzymanego opału. Są jedynie pośrednikiem w sprzedaży paliwa stałego. Nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane użyciem zakupionego paliwa stałego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Gminy Kawęczyn lub pod nr tel. 63 2885934 / 63 2885911.      

                                                                           

                                                                                   Wójt

                                                                           /-/  Jan Nowak

Parametry jakościowe węgla dystrybuowanego od stycznia 2023 roku

Ekogroszek/groszek 8-25 mm/ Indonezja plik pdf

Ekogroszek/groszek 8-25 mm/ Kolumbia plik pdf

Orzech 25 mm/Kolumbia plik pdf 

Orzech 25 mm/Indonezja plik pdf

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie w roku 2023

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, że z dniem 3 listopada 2022 weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236), która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie. Będą go mogły kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają paliwa stałe.

Rodziny korzystające z  pieca węglowego jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie nieprzekraczającej  2000 zł brutto za jedną tonę.

Do zakupu opału w preferencyjnej cenie dla całego gospodarstwa domowego będą uprawnione osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatku węglowego. Warunkiem ubiegania się o preferencyjny zakup węgla jest złożona deklaracja źródła ciepła na węgiel w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Konieczne jest, aby wnioskodawcą  o zakup preferencyjny paliwa stałego była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która ubiegała się o dodatek węglowy.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie w następujących transzach:

 • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony lub 3 tony w przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy po 1 stycznia 2023 r.

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie mogą dokonać osoby z gospodarstw domowych, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2000 zł brutto za jedną tonę, w sezonie grzewczym 2022/2023 w ilości co najmniej 3 ton – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta,  Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w godz. funkcjonowania urzędu tj. 7:45 – 15:30  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gmina Kawęczyn oraz składy pośredniczące w odbiorze i dystrybucji paliwa stałego, nie są odpowiedzialne za jakość otrzymanego opału. Są jedynie pośrednikiem w sprzedaży paliwa stałego. Nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane użyciem zakupionego paliwa stałego.

Nabór wniosków będzie trwać od 3 stycznia 2023  r. do 16 stycznia 2023 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Gminy Kawęczyn lub pod nr tel. 63 2885934 / 63 2885911.      

Wniosek plik pdf

Parametry jakościowe węgla przeznaczonego do sprzedaży po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Kawęczyn. Węgiel pochodzi z importu.

Parametry jakościowe węgla przeznaczonego do sprzedaży po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Kawęczyn.
Węgiel pochodzi z importu.

parametry jakościowe miał plik pdf

parametry jakościowe węgiel orzech plik pdf

parametry jakościowe ekogroszek/groszek plik pdf

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż od 2 grudnia 2022 r. (tj. piątek) rusza sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnej cenie

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż od 2 grudnia 2022 r. (tj. piątek) rusza sprzedaż  paliwa stałego po preferencyjnej cenie na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Kawęczyn.

Proszę o zastosowanie się do poniższych zasad, które usprawnią cały proces sprzedaży.

Na terenie Gminy Kawęczyn istnieją 3 punkty sprzedaży po preferencyjnej cenie paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych, do których kierowani będą mieszkańcy Gminy Kawęczyn:

Skład nr 1

PHU Spółka Cywilna Władysław Jasiak, Mirosław Maciejak z siedzibą w Marianowie 18, 62-704 Kawęczyn

Skład nr 2 

MIK Spółka Jawna Krawczyk Grzegorz Michalak Waldemar z siedzibą w  Kowale Pańskie 45 lok. A, 62-704 Kawęczyn

Skład nr 3 

Raszewski Spółka Jawna z siedzibą w Kawęczynie 38 A, 62-704 Kawęczyn

 1. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku mieszkańca, pracownik Urzędu Gminy w Kawęczynie zawiadomi telefonicznie o miejscu zgłoszenia się do wskazanego Składu celem dokonania opłaty, za określoną w złożonym wniosku ilość węgla (2000 zł brutto za jedną tonę).

Uwaga! Do punktu sprzedaży węgla udajecie się Państwo dopiero wtedy, gdy zostaniecie o tym poinformowani. Należy zgłaszać się z dowodem osobistym i gotówką.

 1. Płatność za paliwo stałe odbywa się tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych punktach sprzedaży węgla – i wyłącznie gotówką.

 2. Po dokonaniu zapłaty otrzymacie Państwo dowód zapłaty (KP) i uzgodnicie  termin dostawy opału. Punkty sprzedaży dostarczą zakupiony węgiel nieodpłatnie pod wskazany adres.

 3. Gmina Kawęczyn oraz składy pośredniczące w odbiorze i dystrybucji paliwa stałego nie są odpowiedzialne za jakość sprzedawanego opału. Podmioty te, są jedynie pośrednikiem w sprzedaży paliwa stałego, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane użyciem zakupionego paliwa stałego.

Dokonując zakupu - Nabywca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminy Kawęczyn/Składów działających w imieniu Gminy Kawęczyn, w tym z tytułu gwarancji, rękojmi, jak również roszczeń z tytułu wszelkich szkód związanych z użytkowaniem paliwa stałego zakupionego od Gminy Kawęczyn/Składów.                                               

 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                                                                                                /-/ Jan Nowak

Ogłoszenie plik pdf 

Informacja o podmiocie, który dokonał sprzedaży węgla na rzecz Gminy Kawęczyn

W celu realizacji Ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Kawęczyn informuje o zawarciu umowy nr SW/22/99/G dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.

 • Data i miejsce zawarcia umowy: 22 listopada 2022 roku w formie elektronicznej.
 • Opis przedmiotu umowy: Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kawęczyn.
 • Zakup węgla w ilości 1600 ton.
 • Cena zakupu: 1500 zł brutto/tonę.
 • Czas trwania umowy: od 22 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 • Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie materiałów przeznaczonych do spalania w kotłach na paliwo stałe na rzecz mieszkańców Gminy Kawęczyn i trwający sezon grzewczy wynikła potrzeba natychmiastowego zaopatrzenia gospodarstw domowych  mieszkańców z terenu Gminy Kawęczyn.  

Z uwagi na te okoliczności i na podstawie art. 6 ust.1 wyżej wymienionej ustawy udzielono zamówienia bez zastosowania przepisów PZP.

wzór wniosku

wzór wniosku na zakup węgla plik doc

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Kawęczyn,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku lub 3 w ilości ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.
 • Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kawęczynie od 14 listopada 2022 r do 25 listopada 2022 r. w godzinach jego funkcjonowania, tj. 7:45-15:30.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236)

 

Wymagane dokumenty

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 • sortyment (węgiel orzech, ekogroszek/groszek, miał) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe)
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
 • wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:

 1. 1.   złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kawęczyn w Biurze Obsługi Interesanta,

     Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

 1. 2.   przesłać na adres: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,
 2. 3.   przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

 

Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku wg pkt. 3 powyżej (E-PUAP), usługa ta wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Wysłanie e-mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

 Opłaty:

 • Wniosek złożysz bezpłatnie.
 • Koszt węgla to maksymalnie 2000 zł brutto za jedną tonę.

 

Telefon kontaktowy

63 2885934

63 2885910

 

E-mail

wegiel@kaweczyn.pl

 Informacje dodatkowe

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację pracownicy Urzędu Gminy w Kawęczynie skontaktują się z Tobą celem umówienia terminu i miejsca odbioru. Jeśli we wniosku będą błędy -wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla wyślemy Ci stosowną informację e-mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

 

Nabór wniosków na zakup węgla

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, że z dniem 3 listopada 2022 weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236), która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie. Będą go mogły kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają paliwa stałe.

Rodziny korzystające z  pieca węglowego jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie nieprzekraczającej  2000 zł brutto za jedną tonę.

Do zakupu opału w preferencyjnej cenie dla całego gospodarstwa domowego będą uprawnione osoby, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatku węglowego. Warunkiem ubiegania się o preferencyjny zakup węgla jest złożona deklaracja źródła ciepła na węgiel w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup preferencyjny paliwa stałego była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która ubiegała się o dodatek węglowy.

 Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie w następujących transzach:

 • do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony
 • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony lub 3 tony w przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy po 1 stycznia 2023 r.

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie mogą dokonać osoby z gospodarstw domowych, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2000 zł brutto za jedną tonę, w sezonie grzewczym 2022/2023 w ilości co najmniej    1,5 tony – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta,  Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w godz. funkcjonowania urzędu tj. 7:45 – 15:30  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe,  z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

 Nabór wniosków będzie trwać

od 14 listopada 2022  r. do 25 listopada 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Gminy Kawęczyn lub pod nr tel. 63 2885934 / 63 2885911.

 

                                                                                     /-/ Jan Nowak

                                                                                 Wójt Gminy Kawęczyn

Informacja o przystąpieniu przez Gminę Kawęczyn do sprzedaży węgla

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA KAWĘCZYN przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

WÓJT GMINY KAWĘCZYN

JAN NOWAK