Informacja dla osób niesłyszących

Petycje kierowane do Wójta Gminy

Petycja nr 1/2023

Petycja numer 1/2023 informacja plik pdf

Scan petycji plik pdf

Petycja nr 5/2022

Petycja nr 5/2022 informacja zbiorcza plik pdf

Scan treści petycji plik pdf

Petycja nr 4/2022

Petycja nr. 4/2022 plik pdf

Scan treści petycji plik pdf

Petycja nr. 2/2022

Data wpływu: 05.05.2022 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu – Adam Szulc Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Inicjatywa-Zmieniajmy Gminy na Lepsze-Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja-Troską nas Wszystkich

Nazwa komórki wiodącej: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska

Przewidywany termin załatwienia petycji: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Scan petycji plik pdf

Odpowiedz na petycje plik pdf

Petycja nr 1/2022

Data wpływu:

01.03.2022 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

Turkowska Grupa Lokalna OTOP

Marta Ilkowska-Nowak

Małoszyna 85

62-710 Władysławów

Przedmiot petycji:

Dotyczy opracowania procedur dotyczących pomocy dzikim zwierzętom na terenie Gminy Kawęczyn

Nazwa komórki wiodącej:

Referat Obywatelsko -Organizacyjny, Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska

Przewidywany termin załatwienia petycji:

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Scan petycji plik pdf

Petycja nr 3/2021

Data wpływu: 29.11.2021r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich

Kowale Pańskie - Kolonia 58B, 62-704 Kawęczyn

Przedmiot petycji: Dotyczy rozbudowy przedszkola gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich

Nazwa komórki wiodącej: Referat Obywatelsko-Organizacyjny

Przewidywane termin załatwienia petycji: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Scan petycji plik pdf

 

Petycja nr 2/2021

Informacja o petycji nr. 2/2021 plik pdf

Treść petycji plik pdf

Odpowiedz na petycje 

Petycja nr 2/2020

Informacja o petycji 2/2020

Odpowiedź na petycję 2/2020

Petycja nr 3/2020

Informacja o petycji 3/2020 plik pdf

Załacznik do petycji plik pdf

Petycja 1/2020

Petycja 1/2020 skan

Informacja o petycji 1/2020

Odpowiedź na petycję 1/2020

Petycja nr 5/2019

Informacja o petycji

Skan petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja 4/2019

Informacja o petycji

Skan petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja 3/2019

informacja o petycji nr 3/2019

scan petycji 3/2019

odpowiedź na petycję

Petycja 2/2019

Petycja 1/2019

odpowiedz na petycję nr 1/2019

Petycja 3/2018

Petycja 2/2018

Petycja 1/2018

Petycja 6/2017

Petycja 5/2017

Petycja 4/2017

Petycja 3/2017

Petycja 2/2017

 
Odpowiedź:
 
W odpowiedzi na oficjalna petycje w trybie art. 63 Konstytucji RP  z dnia
19 maja 2017 r. dotyczącej przystąpienia Gminy /szkoły do konkursu w
ramach programu "Podwórko talentów NIVEA-edycja 2017
1. Centrum Usług Wspólnych informuje że w dniu 22 maja 2017 roku tekst
petycji został przekazany do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie
gminy Kawęczyn
2. Numer akt pod jakim niniejsza petycja została zarejestrowana
-OOR-ORK.152.2.2017
3. Szkoły z terenu gminy nie przystąpią do konkursu ponieważ nie posiadają
wolnych działek o powierzchni co najmniej 400m

Jerzy Jacek
Kierownik CUW w Kawczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
tel 63 2885925
e-mail : gzoo@kaweczyn.pl

Petycja 1/2017

Petycja 5/2016

 
 
przebieg postępowania
 

Petycja 4/2016

 
 
Przebieg postępowania
 

Petycja 3/2016

 
 
Przebieg postępowania
 
 
 

Petycja 2/2016

 
 
Przebieg postępowania
 

Petycja 1/2016

 
 
Przebieg postępowania
 

Petycja 3/2015

 
 
Przebieg postępowania:
 

Petycja nr 2/2015

 
Przebieg postępowania
 

Petycja 1/2015


Skan petycji 

Przebieg postępowania