Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusaModyfikacja dokumentu2020-03-31 18:48:21Ewa Frątczak
Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusaModyfikacja dokumentu2020-03-31 18:42:21Ewa Frątczak
Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusaModyfikacja dokumentu2020-03-31 18:41:30Ewa Frątczak
Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusaUtworzenie dokumentu2020-03-31 18:39:30Ewa Frątczak
Ostrzeżenia przed przymrozkamiModyfikacja dokumentu2020-03-31 15:45:32Ewa Frątczak
Ostrzeżenia przed przymrozkamiModyfikacja dokumentu2020-03-31 15:44:52Ewa Frątczak
Ostrzeżenia przed przymrozkamiModyfikacja dokumentu2020-03-31 15:42:17Ewa Frątczak
Ostrzeżenia przed przymrozkamiUtworzenie dokumentu2020-03-31 15:41:27Ewa Frątczak
Ostrzeżenia przed przymrozkamiUtworzenie dokumentu2020-03-31 15:40:13Ewa Frątczak
Budowa budynku szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastukturą towarzyszącą przy budynku sportowym w KawęczynieModyfikacja dokumentu2020-03-31 14:21:27Marta Wojtczak
Budowa budynku szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastukturą towarzyszącą przy budynku sportowym w KawęczynieModyfikacja dokumentu2020-03-31 14:07:27Marta Wojtczak
Budowa budynku szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastukturą towarzyszącą przy budynku sportowym w KawęczynieUtworzenie dokumentu2020-03-31 14:07:17Marta Wojtczak
Raport o liczbie osób objętych kwaratanną na terenie Gminy Kawęczyn - 31.03.2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-03-31 12:25:08Marta Wojtczak
Raport o liczbie osób objętych kwaratanną na terenie Gminy Kawęczyn - 31.03.2020 r.Utworzenie dokumentu2020-03-31 12:25:03Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości KawęczyModyfikacja dokumentu2020-03-31 10:47:34Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w miejscowości KawęczyUtworzenie dokumentu2020-03-31 10:47:29Marta Wojtczak
Zarzadzenie nr 24/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2020-03-31 10:45:28Marta Wojtczak
Zarzadzenie nr 24/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy KawęczynUtworzenie dokumentu2020-03-31 10:45:21Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 25.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zModyfikacja dokumentu2020-03-31 10:43:56Marta Wojtczak
Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 25.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zUtworzenie dokumentu2020-03-31 10:43:51Marta Wojtczak
Newsletter 2020-03-30Utworzenie dokumentu2020-03-30 22:00:01Marta Wojtczak
Kawęczyniak 04-2020Modyfikacja dokumentu2020-03-30 14:52:14Ewa Frątczak
Kawęczyniak 04-2020Modyfikacja dokumentu2020-03-30 14:48:29Ewa Frątczak
Kawęczyniak 04-2020Modyfikacja dokumentu2020-03-30 14:47:16Ewa Frątczak
Kawęczyniak 04-2020Modyfikacja dokumentu2020-03-30 14:42:18Ewa Frątczak
Kawęczyniak 04-2020Modyfikacja dokumentu2020-03-30 14:41:07Ewa Frątczak
Kawęczyniak 04-2020Modyfikacja dokumentu2020-03-30 14:37:53Ewa Frątczak
Kawęczyniak 04-2020Utworzenie dokumentu2020-03-30 14:35:33Ewa Frątczak
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusemModyfikacja dokumentu2020-03-30 13:57:51Ewa Frątczak
Elżbieta Tomczak Zastępcą Wójta Gminy KawęczynPublikacja dokumentu2020-03-30 13:29:00Ewa Frątczak
Specjalny numer Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2020-03-30 13:20:26Ewa Frątczak
Specjalny numer Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2020-03-30 13:19:55Ewa Frątczak
Specjalny numer Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy KawęczynUtworzenie dokumentu2020-03-30 13:19:40Ewa Frątczak
Raport o liczbie osób objętych kwaratanną na terenie Gminy Kawęczyn - 30.03.2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-03-30 11:51:04Ewa Frątczak
Raport o liczbie osób objętych kwaratanną na terenie Gminy Kawęczyn - 30.03.2020 r.Utworzenie dokumentu2020-03-30 11:50:55Ewa Frątczak
CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓWModyfikacja dokumentu2020-03-30 11:29:27Ewa Frątczak
CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓWModyfikacja dokumentu2020-03-30 11:29:18Ewa Frątczak
CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓWModyfikacja dokumentu2020-03-30 11:28:49Ewa Frątczak
CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓWModyfikacja dokumentu2020-03-30 11:22:17Ewa Frątczak
CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓWUtworzenie dokumentu2020-03-30 11:21:43Ewa Frątczak
Elżbieta Tomczak Zastępcą Wójta Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2020-03-30 09:32:41Ewa Frątczak
Elżbieta Tomczak Zastępcą Wójta Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2020-03-30 09:32:26Ewa Frątczak
Elżbieta Tomczak Zastępcą Wójta Gminy KawęczynModyfikacja dokumentu2020-03-30 09:29:38Ewa Frątczak
Elżbieta Tomczak Zastępcą Wójta Gminy KawęczynUtworzenie dokumentu2020-03-30 09:23:26Ewa Frątczak
Newsletter 2020-03-27Utworzenie dokumentu2020-03-27 22:00:02Ewa Frątczak
Komunikat Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie z dnia 26 marca 2020r.Modyfikacja dokumentu2020-03-27 14:42:54Ewa Frątczak
Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019Modyfikacja dokumentu2020-03-27 14:32:16Marta Wojtczak
Zapytanie ofertowe na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjnaModyfikacja dokumentu2020-03-27 14:29:52Marta Wojtczak
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.Modyfikacja dokumentu2020-03-27 14:26:14Marta Wojtczak
Komunikat Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie z dnia 26 marca 2020r.Modyfikacja dokumentu2020-03-27 13:50:33Ewa Frątczak