Jesteś tutaj:   

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśnictwo oraz miejscowości Kawęczyn”.

Informacja o wyborze oferty.pdf  

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

 

Dokumentacja projektowa - droga Leśnictwo w tym:

- Przedmiar robót

- Projekt Budowlany - opis techniczny

- STWiORB

- Rysunki - 2 szt.

- Kosztorys ofertowy

 

Dokumentacja projektowa - droga Kawęczyn w tym:

- Przedmiar robót

- Projekt Budowlany - opis techniczny

- STWiORB

- Rysunki - 2 szt.

- Kosztorys ofertowy

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(kliknij na link aby pobrać samorozpakowujacy sie plik z dokumentacja)