Jesteś tutaj:   

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głuchów o dł. 1245 m”.

 

 Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót,

Załącznik nr 4-  Projekt Techniczny

Załącznik nr 5 – STWiORB

Załącznik nr 6 – Rysunki

Załącznik nr 7 – Kosztorys ofertowy

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(kliknij powyższy link aby pobrać samo rozpakowujacy sie plik z dokumentacją)