Jesteś tutaj:   

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
INFORMACJA O ZMIANIE
 FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY