Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn” nr sprawy RG-FZP.271.12.2018

Informacja o wyborze

INFORMACJA O WYBORZE.pdf  

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Zapytanie ofertowe
Załączniki
 
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

Zapytanie ofertowe
Załączniki
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. "Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. "Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

 

Informacja o unieważnieniu.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn”

 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

Rys 2

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn.

 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 do 19.06.2019

 
 
 

zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Wojciechów i składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Milejów

zapytanie ofertowe 2018 rok.pdf 

Formularz ofertowy.doc

informacja o wyborze oferty z dnia 23.05.2018 r..pdf 

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”

 

Informacja o uniewaznieniu.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 - Dok projektowa w tym:

Kosztorys ślepy i Przedmiar robót 

Projekt budowlany

STWIORB

Rysunki

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa dla części I oraz części II w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany (Opis techniczny)

STWIORB

Rysunki   

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica” nr sprawy RG-FZP.271.3.2018.

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf  

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 – Projekt umowy

- Załącznik nr 9 - Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1 – plan sytuacyjny

Rys 2 – przekrój normalny

Rys 3 – profil podłużny

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica”

Informacja o uniewaznieniu.pdf  

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Załącznik nr 8 – Projekt umowy

- Załącznik nr 10 - Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rys 1 – plan sytuacyjny

Rys 2 – przekrój normalny

Rys 3 – profil podłużny

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Projekt umowy

- Dokumentacja projektowa w zakresie części I (w tym: Projekt Budowlany, STWIORB, Przedmiar Robót, Kosztorys ofertowy)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie części II (w tym: PFU, Przedmiar Robót, Kosztorys ofertowy, mapę do celów projektowych)

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R

 

Gmina Kawęczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Plan postępowań 2018.pdf 

Przetarg nieograniczony pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na teren

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na teren

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaw

Sprawozdaniez konsultacji "Programu Rewitalizacji dla gminy Kawęczyn"

SPRAWOZDANIE

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania.pdf  

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9- Dok projektowa w tym:

- Kosztorys nakładczy – ślepy dla Etapu I i Etapu II

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Schematy do Pr. Budowlanego

- Dok geologiczna

- Opisy indywidualne

- Schematy indywidualne

- Zagospodarowanie terenu cz.1 i cz.2

Załącznik nr 10 – STWIORB

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości

 

 

Dok_przetargowa_cz_1

 

Dok_przetargowa_cz_2

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujące się pliki )

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

Informacja o unieważnieniu.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki nr 1 do nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9- Dok projektowa w tym:

- Kosztorys nakładczy – ślepy dla Etapu I i Etapu II

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Schematy do Pr. Budowlanego

- Dok geologiczna

- Opisy indywidualne

- Schematy indywidualne

- Zagospodarowanie terenu cz.1 i cz.2

Załącznik nr 10 – STWIORB

Załącznik nr 11 - Zestawienie nieruchomości

  

 

 Dok_przetargowa_cz.1

 

Dok_przetargowa_cz.2

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujące się pliki )

 

Przetarg nieograniczony pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 9

- Załącznik nr 10 - Dok projektowa dla części I oraz części II w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany (Opis techniczny)

STWIORB

Rysunki   

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 (KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja o otwarciu ofert

DOC140817-14082017120712.pdf 

 

 

 Odpowiedz na zapytanie potecjalnego wykonawcy

odpowiedz wykonawcy.pdf 

 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 9

- Dok projektowa w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

STWIORB

Rysunki   

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 do 22.06.2018 r

Informacja o wyborze ofert
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn” z dn. 21.06.2017 r.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Wymiana kotłów wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Kawęczyn”

 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół w Kowalach Pańskich”.

 
 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna)

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

(kliknij aby pobrać samorozpakowujący plik)

 

 
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”

 
 
 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 8

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki                                  

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 

(KLIKNIJ  link aby pobrać samorozpakowujący się plik )

 

Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie”

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

ZMANA DO SIWZ.pdf 

zał. 1 formularz ofertowy-zmiana.doc

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna)

 DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 (kliknij aby pobrać samorozpakowujący plik)

Przetarg nieograniczony pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie”.

 
 
 
 

Ogłoszenie.pdf 

SIWZ.pdf 

zał. 1 formularz ofertowy.doc

zał 2 ośw. o spełnieniu warunków.doc

zał 3 ośw. o braku wykluczenia.doc

zał. 4 wykaz robót.doc

zał. 5 wykaz osób.doc

zał. 6 gr kapitałowa.doc

zał 7 istotne postanowienia umowy.pdf 

zał. 8 podwykonawcy.doc

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

 (w tym: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SSTWiORB, Przedmiar robót, Audyt energetyczny i oświetleniowy oraz Ekspertyza ornitologicznachiropterologiczna)
 (KLIKNIJ LINK ABY POBRAĆ DOK. PROJEKTOWĄ)

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn – Ciemień. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki".

 
 
Dokumentacja przetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 8
- Dok. projektową dla każdego z odcinków w tym:
Przedmiar Robót
Kosztorys Ofertowy
Opis Techniczny
SSTWiORB
Rysunki - przekrój poprzeczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017

 

Przetarg nieograniczony pn.„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn ”

Informacja o uniewaznieniu.pdf 

 

Informacja z otwarcja ofert

INFORMACJA Z OTWARCJA OFERT.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 7

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”.

                                                         Informacja o unieważnieniu.pdf  

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki od nr 1 do nr 6

- Dok projektowa dla I, II i III części w tym:

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis Techniczny

STWIORB

Rysunki 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

(kliknij link i pobierz samorozpakowujący się plik z dokumentami)

 

Przetarg nieograniczony pn: Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia.

 
 
 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dokumantacja prrzetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Załączniki od nr 1 do nr 7
- Dok projektowa dla I etapu i II etapu w tym:
Przedmiar robót
Kosztorys ofertowy
Opis Techniczny
STWiORB
Rysunki 
 
 
(kliknij link i pobierz samorozpakowujący się plik z dokumentami)

Przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2016 do 31.12

 

Przetarg nieograniczony pn. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ.pdf 

zał 8 umowa-zmiana.pdf 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE ZADANE PRZEZ POTENCJALNEGO WYKONAWCĘ

odpowiedz na zapytanie.pdf 

Ogłoszenie.pdf 

 SIWZ.pdf 

zał od 1-7.doc

zał 8 umowa.pdf 

http://www.kaweczyn.pl/ftp/przetargi/zal9.exe

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

 
 
Wyjaśnienia
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
INFORMACJA O ZMIANIE
 FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn"

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kowale Pańskie o długości 615 mb"

 
 
dokumentacja przetargowa
 
 
pozostała dokumentacja przetargowa

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Milejów o długościach : 655 mb i 500 mb.

informacja o wyborze
 
dokumentacja przetargowa
 
pozostała dokumentacja przetargowa

Przetarg niegraniczony na zadanie pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn"

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY 2
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
INFORMACJA
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 
Załączniki:
Dokumentacja przetargowa

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
SIWZ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
 

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
INFORMACJA
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

UNIEWAŻNIENIE
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

UNIEWAŻNIENIE
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół na terenie Gminy Kawęczyn"

 
  Ogłoszenie.pdf       
SIWZ.pdf        

Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów.

 
 
zawiera:
ogłoszenie
SIWZ
zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy z załącznikami
załącznik do formularza ofertowego - kosztorys ofertowy
zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy
zał. nr 3 - przedmiar robót
zał. nr 4 - STWiORB
zał. nr 5 - rysunek

Przetarg nieograniczony na zadanie " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2014 r. do

 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę organzacji wycieczek w ramach projektu "Nasze dzieci- nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
zalacznik 5.pdf                                              

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Tokarach Pierwszych i Kawęczynie w ramach projektu „Kawęczyńskim przedszkolakom".

 

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt Techniczny w tym:

- Plac zabaw Tokary

- Plac zabaw Kawęczyn

STWiORB w tym:

- Tokary – 1 szt.

- Kawęczyn – 1 szt.

 Rysunki w tym:

- Plac zabaw Tokary – 3 szt.

- Plac zabaw Kawęczyn – 3 szt.

Kosztorys Ślepy w tym:

- Tokary – 1 szt.

- Kawęczyn – 1 szt.

 

DOKUMENTACJA_PRZETARGOWA

 

(kliknij na link aby pobrać samorozpakowujacy się plik z dokumentacją)

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na usługę organzacji wycieczek w ramach projektu "Nasze dzieci- nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn"

UNIEWAŻNIENIE
INFORMACJA
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN".

 

Przetarg nieograniczony pn.”Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn" w ramach projektu "Kawęczyńskim przedszkolakom".

 
 

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Leśnictwo oraz miejscowości Kawęczyn”.

Informacja o wyborze oferty.pdf  

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

 

Dokumentacja projektowa - droga Leśnictwo w tym:

- Przedmiar robót

- Projekt Budowlany - opis techniczny

- STWiORB

- Rysunki - 2 szt.

- Kosztorys ofertowy

 

Dokumentacja projektowa - droga Kawęczyn w tym:

- Przedmiar robót

- Projekt Budowlany - opis techniczny

- STWiORB

- Rysunki - 2 szt.

- Kosztorys ofertowy

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(kliknij na link aby pobrać samorozpakowujacy sie plik z dokumentacja)

 

 

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głuchów o dł. 1245 m”.

 

 Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót,

Załącznik nr 4-  Projekt Techniczny

Załącznik nr 5 – STWiORB

Załącznik nr 6 – Rysunki

Załącznik nr 7 – Kosztorys ofertowy

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 

(kliknij powyższy link aby pobrać samo rozpakowujacy sie plik z dokumentacją)

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych”.

 
(kliknij powyższy link aby pobrać dokumenty)
 

Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.”

 

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego oraz węgla i miału do ogrzewania szkół i innych obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

 
 

Przetarg nieograniczony pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie – roboty termomodernizacyjne”.

 
 

Przetarg nieograniczony FZP. ZP.271.8.2013 pn. "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 

Informacja o wyborze oferty.pdf 

 

Dokumentacja przetargowa zawiera:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami

Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór Umowy

 

 

Dokumentacja_przetargowa

 (kliknij powyższy link aby pobrać samo rozpakowujacy sie plik z dokumentacją)

 

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na dostawie materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Ka

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE OFERTY
 
INFORMACJA
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn”

 
Dokumentacja przetargowa zawiera:
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami
Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór Umowy
 
(kliknij powyższy link aby pobrać samorozpakowujacy sie plik z dokumentacją)

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Kawęczynie o dł. 115 m oraz przebudowa drogi gminnej Nowy Świat - Marcjanów o dł. 1284 m".

 
 
Dokumantacja przetargowa zawiera:
- Ogłoszenie
- SIWZ
- Zał. Nr. 1 do SIWZ Formularz ofertowy z załącznikami
- Zał. Nr. 2 do SIWZ Wzór umowy
- Przedmiar robót - 2 szt.
- Kosztorys ofertowy - 2 szt.
- Projekt budowlany - 2 szt.
- STWiORB - 2 szt.
- Rysunki - 4 szt.
 
 
(Kliknij powyższy link aby pobrać samorozpakowujący się plik z dokumentacją przetargową)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

ODPOWIEDZI na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

ODPOWIEDZI na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

W związku z oczywistą pomylką pisarską Zamawiający zamieszcza w załącznikach : poprawiony formularz ofertowy oraz odpowiedzi na zapytania

Przetarg nieograniczony pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn”.

 
 Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
załącznik nr 4 do umowy
 
(Kliknij powyższy link aby pobrać samorozpakowujący się plik z dokumentacją przetargową)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

UNIWAŻNIENIE
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 

Unieważnienie postępowania na "Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie gminy Kawęczyn"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

ZAWIADOMIENIE
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gm

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
SIWZ
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg niegraniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu "Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg niograniczony na dostaw materiałów dydaktycznych i biurowych w ramach projktu Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

UNIEWAŻNENIE
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNKI
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę edukacyjną polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu w ramach projektu 

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg nieograniczony na przebudowe drogi gminnej wmiejscowości Żdżary o długości 0,848 km

INORMAJA O WYBORZE OFERT
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na "Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno

 
 
 
 

Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 200.000,00 PLN

INORMACJA O WYBORZE AJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
ZMIANA WZORU UMOWY
 
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCALNEGO WYKONAWCY
 
ZMIANA W SIWZ I OGŁOSZENIU
 
OGLOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 
(plik samorozpakowujący -ok. 50 MB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na "Wykonanie sprzedaży i dostawy oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy”.

Informavcja o wyborze oferty w trybie zapytanie o cenę na "Dostawę i sprzedaży węgla oraz miału do ogrzewania obiektów podlegających Urzędowi Gminy w Kawęczynie"

Usługa udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 200.000,00 PLN

UNIEWAŻNIENIE
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 
DOKUMENTY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytanie o cenę na "Dostawę i sprzedaży węgla oraz miału do ogrzewania obiektów podlegających Urzędowi Gminy w Kawęczynie"

 

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w Programie osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „Nasze dzieci –

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nieograniczony na usługę edukacyjną w ramach projektu pod nazwą Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 

Przetarg nieograniczony na usługę doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum w ramach projektu w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy K

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
 

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych pod nazwą „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy KawęczynR

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
OGŁOSZENIE
SIWZ
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE pn. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MARCJANÓW, GMINA KAWĘCZYN

       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA
 
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY
 
DOKUMANTACJA PRZETARGOWA
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA