Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę: Usługi w zakresie prac związanych z utrzymaniem dróg na terenie

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU SIE WYKONAWCY OD PODPISANIA UMOWY
 
 INFORMACJA