Jesteś tutaj:   

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIE

 

Konsultacja w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji (załącznik Nr 1).

Uwagi można złożyć na załączniku Nr 2 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać droga pocztową ( 62-704 Kawęczyn 48) lub drogą elektroniczną na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02 pażdziernik 2017 roku.

Na kopercie (lub w tytule e- maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2018. Projekt Programu dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

ZARZADZENIE Nr 63_2017 ogłoszenie konsultacji.pdf 

zal_nr_1_projekt_program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018.pdf 

zal_2._formularz_konsultacji.PDF