Jesteś tutaj:   

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) – "Ruch i właściwe odżywianie - dobre prakty

Informacja

DOC310517-31052017115855.pdf 

 

 

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia:

Data złożenia :   18.05.2017r.

Nazwa oferenta: Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą

Nazwa zadania: Ruch i własciwie odżywianie - dobre praktyki i zdrowe nawyki

Proponowana kwota dofinansowania:  3 000,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Urzędu Gminy Kawęczyn Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn 

do dnia 26 maja 2017 r.  

Ewa Frątczak tel: 63 288 59 22

do pobrania oferta:

termin ważności  18.05.  –  26.05.2017  r.