Jesteś tutaj:   

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"

 Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej.

 Data złożenia : 07.03.2019 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach

Nazwa zadania: "Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej poprzez doposażeniedrużyny harcerskiejdziałającej wTokarach Pierwszych "

Proponowana kwota dofinansowania:  5000,00  zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać pisamnie do  Urzędu Gminy Kawęczyn Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn do dnia 19 marca 2019 r.  lub meilowa na ugkaweczyn@kaweczyn.pl.

Informacje: Marta Śniegocka tel: 63 288 59 31

do pobrania oferta:

oferta.pdf