Jesteś tutaj:   

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawach i gimnazjalnych..."

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu na terenie Gminy Kaweczyn.

Data złożenia : 17.09.2018 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców .

Nazwa zadania: "program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kawęczyn"

Proponowana kwota dofinansowania:  6 530.64 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać pisemnie do  Urzędu Gminy Kawęczyn Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn do dnia 25 września 2018 r.  lub mailowa na ugkaweczyn@kaweczyn.pl.

Informacje: Ewa Frątczak tel: 63 288 59 29

do pobrania oferta:

Oferta