KOMUNIKAT

Urząd Gminy Kawęczyn informuje, iż w związku z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn, planuje się zakup działek inwestycyjnych na jej terenie. Mieszkańcy wyrażający chęć sprzedaży terenów lub promocji istniejących już działek inwestycyjnych proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kawęczyn - Biuro Obsługi Inwestora pokój nr 19 lub przesłanie swojej ofert na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl w terminie do 16 lipca 2018 r.

 

Zgłaszane działki muszą spełniać następujące kryteria:

- położenie wzdłuż drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej ze swobodnym dostępem do w/w dróg,

- preferowany jeden właściciel bez obciążeń hipotecznych ( uregulowany stan prawny),

- grunty klasy VI –IV

- preferowane grunty z dostępem do mediów,  infrastruktury technicznej,

- preferowana powierzchnia działki do około 2 ha gruntów (możliwość łączenia działek).

 

Informacje pod numerami:

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony środowiska Zofia Osiborska tel: 63 288 59 22

Biuro Obsługi Inwestora Ewa Frątczak tel: 63 288 59 29