Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kult

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarądzenie nr 7/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie okreslenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn

Zarądzenie nr 7/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie okreslenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn

Załączniki do zarządzenia nr 7/2020

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniajacym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz p

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego