Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.03.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2017, Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.03.2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gmin

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego ustalenia zastęps

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 8/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspier

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z samochodów Gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdów stanowiących własność Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2018.

Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2018 r.

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.12.2017 r. w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w obrębie Marcjanów.

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i terminów przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu "Termomoderniz

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r.

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont na

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudow

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudow

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawę

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańsk

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęc

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie Nr 65a/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi or

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 roku w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.09.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół, Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.09.2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana kotłów wraz

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania pl

 

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w mi

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.08.2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w obrębie Marcjanów.

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji.

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.08.2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja o

Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzch

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn

Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego "Kaszta

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

Zarządzenie Nr 35A/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia dziennika korespondencji wpływającej do referatów w Urzędzie Gminy w Kawęczynie o

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia identyfikatorów przez pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie, Gminnego Ośrodka

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola w Gminie Kawęczyn na rok szkolny 2017/20

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji do realizacji projektu pn: "Przygotowanie i opracowanie programu rewital

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01.03.2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do podpisania umowy partnersk

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarży

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspieran

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2017 r. zaplanowanych dla Środowiskowego Domu Samopo

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2017 r. zaplanowanych dla Centrum Usług Wspólnych w

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2017 r. zaplanowanych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Sp

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, szt

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani i

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.01.2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, szt

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 4/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspieran

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.01.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół, Przedszkola i Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr. 1/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.01.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne