Informacja dla osób niesłyszących

Pozostałe Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie Nr 57 W sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie Nr 46 - W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenie zamównienia na dowóz dzieci dio szkół

Zarządzenie w sprawie konkursu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2008 r.

Zarządzenie Wójta Nr 15/06 z dnia 1 sierpmia 2006r.

Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.