Informacja dla osób niesłyszących

Dane adresowe

Dane teleadresowe

WÓJT GMINY KAWĘCZYN
Kawęczyn 48
62 - 704 Kawęczyn
tel (0-63) 288 50 02,  288 59 12