Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2020

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęcz

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2019

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2019

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020