Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2017 r.