Informacja dla osób niesłyszących

Podstawy prawne działania, kompetencje

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

2015-06-29 15:05:26

Statut Gminy Kawęczyn

2018-11-27 14:52:08