Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy w Kawęczynie na stanowisko pracy: ds. podatków i opłat

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

 Kandydaci  spełniający wymogi formalne zostali zaproszeni do  udziału w teście kwalifikacyjnym. Niestety, żaden z nich nie przekroczył niezbędnego do uczestniczenia w dalszym etapie rekrutacji- progu minimalnego. Tym samym konkurs na stanowisko: ds. podatków i opłat nie został rozstrzygnięty.

/-/ Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn

Informacja o wynikach naboru plik pdf