Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY : ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie:

Pani Aleksandra Rosiak  zamieszkała  w  Marianowie Kolonii.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru 

Kandydatka spełniła  wszystkie wymagania  formalne a podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada gruntowną wiedzę i niezbędne predyspozycje. Te okoliczności  skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanwisku.

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak

Kawęczyn, dnia 03 stycznia 2022r.

Informacja o wynikach naboru plik pdf