Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie:

Pani Karolina Gil  zamieszkała w miejscowości  Marcinów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wystarczającą praktykę i odpowiednią wiedzę. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.