Organy i osoby sprawujące funkcje

2018-08-02 22:35:48

Stanowiska Kierownicze

STANOWISKA KIEROWNICZE

 

WÓJT GMINY

Jan Nowak

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 

 

SEKRETARZ GMINY

Dorota Bartosik