Informacja dla osób niesłyszących

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 
                                 Wykaz jednostek na terenie Gminy Kawęczyn
 
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie.  Prezes - Grzegorz Kurpik,  Naczelnik - Amadeusz Dzikowski
 
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie.  Prezes - Jarosław Pasik,  Naczelnik - Tomasz Chojnacki   
 
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie.  Prezes - Krzysztof Dytwiński,  Naczelnik - Michał Pusty
 
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich.  Prezes - Piotr Szalewski,  Naczelnik - Andrzej Jaworski 
 
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie.  Prezes - Wiesław Tomczak,  Naczelnik - Marcin Heresztyn 
 
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie.  Prezes - Paweł Nowak,  Naczelnik - Rafał  Leśniak
 
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie.  Prezes - Kazimierz Antczak,  Naczelnik - Maciej Rygas
 
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach.  Prezes - Henryk Kaźmierczak,  Naczelnik - Piotr Ziółkowski 
 
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach.  Prezes - Bogumił Marciniak,  Naczelnik - Michał Chachuła 
 
 
Więcej informacji o jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządzie Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie oraz o ich działalności można uzyskać na
stronie  www.kaweczyn.pl   w zakładce "Straże Pożarne".