Informacja dla osób niesłyszących

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych

Spis podmiotów plik pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja o godzinach pracy PSZOK

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Z uwagi na fakt, iż Punkt rozpoczyna swoją działalność w czasie epidemii, pragniemy zapewnić Państwu sprawną obsługę.  W związku z tym osoby, które są zainteresowane oddaniem w tych dniach odpadów do PSZOK proszone są o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 063 288 59 21.

W PSZOK będą przyjmowane m.in. odpady takie jak:

-       odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok

-       odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie,

-       przeterminowane leki,

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-       zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki),

-       zużyte baterie, akumulatory,

-       chemikalia,

-       tonery,

-       termometry rtęciowe

-       zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok,

-       zużyte oleje,

-       odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców). do 100 kg/osobę /rok

-       popiół

-       szkło, papier, tworzywa sztuczne

-       środki ochrony roślin

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

Terminarze wywozu odpadów w gminie Kawęczyn rok 2022

Harmonogram na 2022 rok plik pdf

"Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że dostępna jest aplikacja Eco harmonogram. Jest to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla konkretnego adresu zamieszkania w gminie Kawęczyn.

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

Wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji  Ecoharmonogran i kliknąć zainstaluj."