Informacja dla osób niesłyszących

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku.

Analiza systemu gospodarowania odpadami za rok 2015