Gospodarka Odpadami

Segregacja Odpadów Komunalnych

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Podpisanie umów na dostawę maszyn i urządzeń do ZUOK "Orli Staw"


W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano dwie umowy na  dostawę ładowarki teleskopowej oraz dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów, które są realizowane w ramach realizacji Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 8 oraz Zadanie nr 13. Koszt dostawy ładowarki teleskopowej wyniesie 479.577,00 zł  brutto i zostanie ona dostarczona przez INTERHADLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu. Okres realizacji dostawy to 105 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 roku. Koszt dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów wyniesie 719.550,00 zł brutto i zostanie on dostarczony przez Hewea Sp. z o. o. Byków z siedzibą w Mirkowie. Okres realizacji dostawy to 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 22.06.2020 roku. Wartość całego Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Harmonogramy wywozu opdadów I półrocze - Niesegregujący

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2020

Styczeń 3

Luty 7

Marzec 6

Kwiecień 3

Maj 8, 22

Czerwiec 5, 19

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2020

Styczeń 14

Luty 11

Marzec 10

Kwiecień 14

Maj 12, 26

Czerwiec 9, 23

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,

Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2020

Styczeń 28

Luty 25

Marzec 24

Kwiecień 28

Maj 12, 26

Czerwiec 9, 23

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków  przy drodze publicznej do godziny 720

KWIECIEŃ 30 – odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, komputery itp.) niezanieczyszczone i niepomalowane zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe). ODPADY WG NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY DRODZE PUBLICZNEJ DO GODZINY 720.

UWAGA!!!      Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kawęczynie w terminie od 6 – 24.04.2020r. pod nr tel. 63 288 59 24

 REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.

Harmonogramy wywozu opdadów I półrocze - Segregujący

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn I półrocze 2020

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków       przy drodze publicznej do godziny 720

KWIECIEŃ 30 odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, komputery itp.) niezanieczyszczone i niepomalowane zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe). ODPADY WG NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY DRODZE PUBLICZNEJ DO GODZINY 720.

UWAGA!!!      Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kawęczynie w terminie od 6 – 24.04.2019r. pod nr tel. 63 288 59 24

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.

 

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2020

Styczeń 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 7 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 6 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 3 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 8 – odpady w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 22 – worek brązowy

Czerwiec 5 – odpady w pojemniku,

           worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 19 – worek brązowy

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2020

Styczeń 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 11 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 10 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 14 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 12 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Maj 26 – worek brązowy

Czerwiec 9 – odpady w pojemniku,

              worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Czerwiec 23 – worek brązowy

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,

Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2020

Styczeń 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Luty 25 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Marzec 24 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Kwiecień 28 – odpady w pojemniku, popiół w pojemniku, worek: żółty, brązowy

Maj 12 – worek brązowy

Maj 26 – odpady w pojemniku,

worek: żółty, brązowy

Czerwiec 9 – worek brązowy

Czerwiec 23 – odpady w pojemniku,

              worek: żółty, zielony, niebieski, brązowy

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ankieta Gmina Kawęczyn

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebepziecznych

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebepziecznych

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, ko

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń

Terminarz grupa I 2018 i 2019 niesegregujący- poprawiony

Terminarz grupa I 2018 i 2019 niesegregujący- poprawiony

Terminarze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku oraz informacja o osiagnietych poziomachw 2017 roku.

Segregowane - I GRUPA.pdf 

Zmieszane - I GRUPA.pdf 

Segregowane - Dziewiatka, Kowale P. i Kolonia, Lesnictwo, Marianow Kol., Młodzianow, Nowy Cz., Siedliska.pdf 

Zmieszane - Dziewiątka, Kowale P.+ Kol., Leśnictwo, Marianów Kol., Młodzianów, Nowy Cz., Siedliska.pdf 

Segregowane - Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,.pdf 

Zmieszane - Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,.pdf 

informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2017.pdf 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku oraz analiza za 2017 rok

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn II półrocze 2017.

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku dotyczącego usunięcia azbestu.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn I półrocze 2017 roku

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych - 30.11.2016

 

Analiza systemu gospodarowania odpadami za rok 2015

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn.

Informacja dotycząca zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2015 roku tj. od 1 lipca 201

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2015 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu

Informacja dla m. Chocim, Głuchów, Marianów, Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica - zbiórka odpadów niebezpiecznych. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2

Informacja w sprawie opłat za odpady komunalne rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w I półroczu 2015 roku tj. od 1 stycznia 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w I półroczu 2015 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w I półroczu 2

Informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2014 roku tj. od 1 lipca 201

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2014 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska.

Zmiana terminu dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami - od lutego 2014 roku.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn, informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunal

INFORMATOR - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN PO 1 LIPCA 2013 ROKU

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kawęczyn na rok 2013

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z firmą świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn po 1 lipca 2013 roku.