Gospodarka Odpadami

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ankieta Gmina Kawęczyn

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebepziecznych

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebepziecznych

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, ko

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń

Terminarz grupa I 2018 i 2019 niesegregujący- poprawiony

Terminarz grupa I 2018 i 2019 niesegregujący- poprawiony

Terminarze

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - do 30 września 2018 roku oraz informacja o osiagnietych poziomachw 2017 roku.

Segregowane - I GRUPA.pdf 

Zmieszane - I GRUPA.pdf 

Segregowane - Dziewiatka, Kowale P. i Kolonia, Lesnictwo, Marianow Kol., Młodzianow, Nowy Cz., Siedliska.pdf 

Zmieszane - Dziewiątka, Kowale P.+ Kol., Leśnictwo, Marianów Kol., Młodzianów, Nowy Cz., Siedliska.pdf 

Segregowane - Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,.pdf 

Zmieszane - Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,.pdf 

informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2017.pdf 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku oraz analiza za 2017 rok

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn II półrocze 2017.

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku dotyczącego usunięcia azbestu.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn I półrocze 2017 roku

Informacja dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych - 30.11.2016

 

Analiza systemu gospodarowania odpadami za rok 2015

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn.

Informacja dotycząca zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2015 roku tj. od 1 lipca 201

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2015 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu

Informacja dla m. Chocim, Głuchów, Marianów, Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica - zbiórka odpadów niebezpiecznych. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2

Informacja w sprawie opłat za odpady komunalne rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w I półroczu 2015 roku tj. od 1 stycznia 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w I półroczu 2015 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w I półroczu 2

Informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica w II półroczu 2014 roku tj. od 1 lipca 201

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary w II półroczu 2014 r. tj od 1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska w II półroczu

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości: Dziewiątka, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska.

Zmiana terminu dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami - od lutego 2014 roku.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kawęczyn, informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunal

INFORMATOR - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN PO 1 LIPCA 2013 ROKU

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Kawęczyn na rok 2013

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z firmą świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn po 1 lipca 2013 roku.