Aa Aa Normalny kontrast Wersja dla niedowidzących
Licznik odwiedzin: 1462265
Niedziela, 19 sierpnia 2018

DANE TELEADRESOWE

URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,
centrala  tel. 63 2885910,
fax. 63 288 59 40
www.kaweczyn.pl
email: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

URZĄD CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

w GODZINACH: 7.30 - 15.30

BUDYNEK A

PARTER

1. Wójt Gminy - Jan Nowak - pokój nr 2, tel. 63 2885912 lub 63 2885002

2. Sekretarz Gminy - Bożena Macudzińska - pokój nr 3, tel. 63 2885913

3. Sekretariat - Beata Andrzejewska - pokój nr 1 , tel. 63 2885911

4. Radca Prawny - Dorota Bartosik - pokój nr 5, tel. 63 2885915

 

5. Referat Budżetowo - Podatkowy

   5.1. Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

      Edyta Balcerzak - pokój nr 6, tel. 63 2885916

   5.2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej

      Grażyna Heresztyn - pokój nr 7, tel. 63 2885917

   5.3. Stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej

      Danuta Danielewska - pokój nr 7, tel. 63 2885917

   5.4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

      Jolanta Krucka  - pokój nr 4, tel. 63 2885914

   5.5. Stanowisko ds. księgowości podatkowej

      Tomasz Musiałowski - pokój nr 4, tel. 63 2885914

   5.6. Stanowisko ds. podatków i opłat (w tym: podatek od środków transportowych

      i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

      Mariola Urbańczyk - pokój nr 4, tel. 63 2885933

 

6. Referat Obywatelsko - Organizacyjny

   6.1. Kierownik USC (w tym: sprawy dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojska),
      Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

      Kierownik Referatu - Teresa Kęska - pokój nr 8, tel. 63 2885918

   6.2. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i zdrowia, Z-ca Kierownika USC

      Iwona Krajewska - pokój nr 9, tel. 63 2885919

   6.3. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

      Beata Andrzejewska - pokój nr 1, tel. 63 2885911

   6.4. Biuro Obsługi Interesanta - hol - tel. 63 2885934

      - stanowisko ds. obsługi interesanta i ochrony przeciwpożarowej - Monika Jatczak

      - pomoc administracyjna - Paulina Woźniak

 

PIĘTRO

7. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   7.1. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Kierownik Referatu

      Zofia Osiborska - pokój nr 12, tel. 63 2885922

   7.2. Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodno-ściekowej i statystyki

      (w tym: spółki wodne i łowiectwo)

      Urszula Begiert - pokój nr 14, tel. 63 2885924

   7.3. Stanowisko ds. ochrony środowiska

      Agnieszka Sasiak - pokój nr 14, tel. 63 2885924

   7.4. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i działalności gospodarczej

      Halina Ambroziak-Juszczak - pokój nr 17, tel. 63 2885927

 

8. Referat Rozwoju Gminy

   8.1. Stanowisko ds. funduszu sołeckiego

      i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego - Kierownik Referatu

      Elżbieta Tomczak - pokój nr 20, tel. 63 2885930

    8.2. Stanowisko ds. promocji, rozwoju Gminy i obsługi inwestora

      Ewa Frątczak - pokój nr 19, tel. 63 2885929

   8.3. Stanowisko ds. gospodarki lokalowej, kultury i kultury fizycznej

      Malwina Jasiak - pokój nr 19, tel. 63 2885929

   8.4. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

      Ewelina Buda - pokój nr 21, tel. 63 2885931

   8.5. Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej

      Magdalena Krakowiak - pokój nr 22, tel. 63 2885932

 

9. Informatyk, ABI - Krzysztof Ostojski - pokój nr 13, tel. 63 2885923

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

1. Sprzątaczka - Małgorzata Rykowska

2. Opiekun obiektów sportowych - Marcin Mazurek

3. Kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy - Karol Michalak i Jan Podkowski, tel. 63 2885935

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie

   1.1. Kierownik - Jerzy Jacek - pokój nr 15, tel. 63 2885925

   1.2. Główna księgowa - Maria Bazela - pokój nr 15, tel. 63 2885925

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie

 

STOWARZYSZENIA

1. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie - Sekretarz/Skarbnik

      Monika Jatczak - Biuro Obsługi Interesanta, tel. 63 2885934

 

2. Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju

   2.1. Sekretarz - Elżbieta Tomczak - pokój nr 20, tel. 63 2885930

   2.2. Skarbnik - Halina Ambroziak-Juszczak - pokój nr 17, tel. 63 2885927

 

BUDYNEK B

PARTER

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAWĘCZYNIE

   1. Kierownik - Jolanta Krawczyk - pokój nr 35, tel. 63 2885945

   2. Główna Księgowa - Małgorzata Michalak - pokój nr 36, tel. 63 2885946

   3. Pracownicy Socjalni

      - Aldona Szprync  - pokój nr 33, tel. 63 2885943

      - Emilia Skurka  - pokój nr 34, tel. 63 2885943

      - Małgorzata Guźniczak - pokój nr 32, tel. 63 2885942
        obeznie zastępstwo - Żaneta Kuras

   4. Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych

      Justyna Goślińska-Kończak, Karolina Ogłaza - pokój nr 31, tel. 63 2885941

PIĘTRO

      Biuro Rady Gminy Kawęczyn - pokój nr 38, tel. 63 2885948