Aa Aa Normalny kontrast Wersja dla niedowidzących
Licznik odwiedzin: 1462264
Niedziela, 19 sierpnia 2018
Projektu pt.: "Fundusz sołecki - wspólna sprawa".

W grudniu 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zakończyło realizację projektu pt. ,,Fundusz sołecki – wspólna sprawa”. Był on realizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn, który zadeklarował chęć uczestnictwa w planowanych działaniach. Projekt miał na celu dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), opartych na dużym ich uczestnictwie, służących wiejskim priorytetom.

Założono, że zostanie on osiągnięty dzięki:

  • zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,

  • doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego – poprzez opracowanie lokalnego (sołeckiego) trybu postępowania w sprawie funduszu (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), który zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców oraz poprawi jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego (w tym celu zostały zorganizowane dwa warsztaty proceduralne),

  • doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami, opartych na budowaniu zaufania, rozwijaniu świadomości prawnej i kompetencji zw. z planowaniem (strategicznym i w skali projektu) oraz stosowaniu technik skutecznej komunikacji.

Osiągnięcie zaplanowanych rezultatów było możliwe dzięki:

- przeprowadzonym 2 warsztatom proceduralnym i udzielonemu wsparciu eksperckiemu podczas zajęć,

- opracowanej, wydrukowanej i rozdystrybuowanej publikacji pt.: „Fundusz sołecki – wspólna sprawa”,

- opracowanym artykułom tematycznym, które zamieszczano na łamach miesięcznika „Gazeta Sołecka” w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r.,

- prowadzonym działaniom informacyjno-doradczym poprzez serwis www.funduszesoleckie.eu,

- przeprowadzonym działaniom promocyjnym projektu.


W warsztatach proceduralnych, które odbyły się w dniach 17 i 26 listopada 2015 r., wzięło udział pięć (3-4 osobowych) zespołów reprezentujących sołectwa: Milejów, Kawęczyn, Głuchów, Marianów Kolonia, Stanisława (łącznie 15 osób).

Podczas zajęć uczestnicy skupili się na realizacji/doprecyzowaniu wybranych zadań mających służyć pobudzeniu zainteresowania i zaangażowania mieszkańców gminy Kawęczyn w działania na rzecz lokalnego środowiska oraz poprawić jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego. Niezwykle pomocnym wsparciem okazała sie opracowana publikacja „Fundusz sołecki – wspólna sprawa”.

Zespoły sołeckie dyskutowały i pracowały nad doprecyzowaniem elementów wpływających na przebieg zebrania wiejskiego: prowadzenie, udzielanie głosu, odnoszenie się do wypowiedzi. Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania procedur przekazywania informacji dla mieszkańców o sprawach dotyczących funduszu sołeckiego, zagadnieniach prawnych, aktualnych strategiach itd. Uczestnicy ustalali formy zgłaszania propozycji inicjatyw możliwych do zrealizowania przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego oraz zasady i terminy konsultacji. Określili sposoby opracowania i udostępniania raportu z zebrań.

Uczestnicy z zainteresowaniem odnieśli się do nowych możliwości porozumienia z mieszkańcami (w szczególności z dziećmi, młodzieżą, seniorami, osobami niepełnosprawnymi) opartego na dostrzeganiu pozytywnych elementów, zachęcaniu i tworzeniu klimatu dla porozumienia.

Ważnym zagadnieniem, szczegółowo omówionym na spotkaniach był wpływu aranżacji pomieszczeń na komunikację podczas zebrania wiejskiego – uczestnicy określili sposoby aranżacji i elementy wyposażenia pomieszczeń na zebrania wiejskie, sprzyjające dyskusji i porozumieniu. Przygotowali również projekty przebiegu zebrania.

Praktyczne ukierunkowanie warsztatów doprowadziło do wypracowania przez zespoły sołeckie procedur konsultacji w formie lokalnego kodeksu postępowania pod nazwą „Kanon Obywatelskich Konsultacji”, które zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami uczestników i samorządu gminy zostaną wdrożone w życie.

Zespoły sołeckie wykazały duże zaangażowanie, które rosło podczas opracowywania konkretnych rozwiązań. Wkład, trud i aktywność społeczności wiejskich biorących udział w zajęciach został nagrodzony dyplomem.


Przeprowadzone działania były możliwe dzięki wsparciu środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kanon Obywatelskich Konsultacji

publikacja: WSPÓLNA SPRAWA

 II Oddział ZUS w Poznaniu przygotował dyżur ekspercki na temat - sposobu ustalania emerytury i zasad oraz możliwości jej podwyższania.

Podcza żniw warto zadbać o bezpieczeństwo własne, rodzin i gospodarstwa.

Do wygrania nagrody o wartości 2500 zł, 1500 zł i 1000 zł.
Jeśli jesteś wśród 8 tys. pracodawców w województwie, którzy powinni obowiązkowo założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS i jeszcze tego nie zrobiłeś, to z tym nie zwlekaj i zrób to jak najszybciej. Zatrudniając powyżej 5 pracownikó


„ Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?." Z

Od września dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach mogą czuć się bezpieczniej.

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym czasie nie będziesz też miał prawa do zas
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od teraz będą mieli wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Kończysz w czerwcu wiek emerytalny? Zastanów się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Czy zrobić to jeszcze w tym miesiącu, czy lepiej poczekać do lipca? Pomyśl, co Ci się bardziej opłaca. Najlepiej jak najpierw sprawdzisz prognozowaną wysokość emerytu

ZUS rozpoczął wysyłkę blisko 20 mln listów!


Pracodawco, chcesz wiedzieć, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, jak najszybciej załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli zatrudniasz powyżej pięciu pracowników, masz obowiązek posiadać profil na PUE ZUS. Jeśli masz mnie
ZAPROSZENIE NA KONCERT Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem


Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane prze ZUS wzrosną o prawie 3 procent. ZUS waloryzację przeprowadza z urzędu, nie trzeba więc o jej przeprowadzenie składać wniosku.
Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kawęczyn