Aa Aa Normalny kontrast Wersja dla niedowidzących
Licznik odwiedzin: 1334042
Wtorek, 24 kwietnia 2018
8 stycznia-25 lutego 2006 r. - KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA W OSP

 
 
PODSUMOWANIE WALNYCH ZEBRAŃ W OSP
 
 
 
              W okresie od 8 stycznia do 25 lutego 2006 roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Wszystkie zebrania obsłużone zostały przez członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie jak również uczestniczyli w nich inni zaproszeni goście. Podczas tych zebrań dokonano podsumowania działalności za okres sprawozdawczy i minioną kadencję, po których we wszystkich jednostkach OSP udzielono jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy ustępującym  Zarządom.   Przyjęto również plany działania na 2006 rok oraz dokonano wyboru nowych władz OSP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Podczas wyborów nastąpiły zmiany w składach Zarządów i Komisji Rewizyjnych w poszczególnych jednostkach OSP.
 
1. OSP w MARIANOWIE:  W nowym Zarządzie nie ma dotychczasowych Wiceprezesów: Franciszka Kołudy i Andrzeja Wojdy (nieobecni na Walnym Zebraniu). Wybrano jednego Wiceprezesa, którym został dotychczasowy Członek Zarządu Kazimierz Kowalski oraz dwóch nowych Członków Zarządu: Karola Rosiaka i Mariusza Tomczaka. W związku z rezygnacją dotychczasowych członków nastąpiła zmiana całego składu Komisji Rewizyjnej oraz zwiększono jej skład do 5-ciu osób, a Przewodniczącym został Paweł Iwaniak.
 
 
2. OSP w ŻDŻARACH:  Dotychczasowego Kronikarza Ryszarda Nowaka zastąpił Zbigniew Banasiak, a Gospodarza Kazimierza Kałużnego - Bogdan Cepiński. Komisja Rewizyjna została zwiększona do 5-ciu osób, a z jej dotychczasowego składu pozostał tylko Przewodniczący Jerzy Brzeziński.
 
 
3. OSP w MILEJOWIE:  Dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Leszka Walczaka zastąpił Włodzimierz  Filipczak - jeden z dotychczasowych Wiceprezesów, Skarbnika Jana Misiaka - Janusz Skurka,Gospodarza Tomasza Tyrakowskiego - Roman Kwaśniewski, a Członka Zarządu Jana Walczaka - Krzysztof Tomczyk. Wybrano również Kronikarza, którym został Daniel Piąstka. Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Laskowski został jej Wiceprzewodniczącym a Pawła Antczaka i Jana Jasiaka zastąpili: Jan Misiak, któremu powierzono funkcję 
                           Przewodniczącego oraz Leszek Walczak jako Członek Komisji.
 
4. OSP w GŁUCHOWIE:  Prezesem Zarządu został dotychczasowy Naczelnik Krzysztof Kwinciak, a funkcję Naczelnika objął jego syn Adrian Kwinciak dotychczasowy Członek Komisji Rewizyjnej. Wiceprezesa Alojzego Czechowskiego zastąpił dotychczasowy Kronikarz Piotr Wypych, a Sekretarza Mariana Budę - Jarosław Pasik. Funkcję Kronikarza powierzono Mariuszowi Grzesiakowi dotychczasowemu Członkowi Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Gidelskiego zastąpił Alojzy Czechowski, a z jej dotychczasowego składu pozostał tylko Stanisław Rosiak.
 
5. OSP w KAWĘCZYNIE:  W nowym Zarządzie nie ma dotychczasowych Wiceprezesów: Zenona Tomczyka i Kazimierza Krajewskiego, którzy nie wyrazili zgody na kandydowanie do Zarządu. Wybrano jednego Wiceprezesa, którym został dotychczasowy Naczelnik Henryk Rosiakowski, a jego miejsce zajął dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Dytwiński. Dotychczasowy Zastępca Naczelnika Sylwester Kasprzak pozostał w składzie Zarządu jako Członek Zarządu, a jego miejsce zajął Rafał Gil. Wybrano dwóch nowych Członków Zarządu: Józefa
                           Jasiaka i Bartłomieja Maćczaka, natomiast w składzie Zarządu nie ma Gospodarza.
                           Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej poszerzonej do 5-ciu osób został Jarosław  
                           Binkowski, a z jej dotychczasowego składu pozostał tylko Marek Pusty. 
 
6. OSP w TOKARACH:  Dotychczasowego Naczelnika Tadeusza Bąka zastąpił Kazimierz Michalak, Zastępcę Naczelnika Krzysztofa Macudzińskiego - Tomasz Musiałowski, Sekretarza Jana Jatczaka - Andrzej Krotowski, a Kronikarza Zygmunta Tomczaka dotychczasowy II Zastępca Naczelnika Dariusz Piątkowski. Nowym Członkiem Zarządu wybrany został Krzysztof Kolenda.Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w nowym i zwiększonym do 5-ciu osób składzie wybrany został Zygmunt Tomczak.
 
 
7. OSP w BĘDZIECHOWIE:  Dotychczasowego Gospodarza Przemysława Węckowskiego zastąpił jego ojciec Jan Węckowski. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powierzono dotychczasowemu Członkowi Komisji Andrzejowi Calakowi.
 
 
8. OSP w SKARŻYNIE:  Dotychczasowego Kronikarza Ryszarda Augustyniaka zastąpił Stanisław Jaśkiewicz pełniący do tej pory funkcję Członka Komisji Rewizyjnej. Członka Zarządu Jana Jasiaka zastąpił Jan Gruszczyński pełniący poprzednio funkcję II Zastępcy Naczelnika. Do składu Zarządu wybrany został Gospodarz Robert Adamczyk, który dotychczas pełnił tę funkcję poza składem Zarządu. Komisja Rewizyjna została zwiększona do 5-cio osobowego składu.
 
 
9. OSP w KOWALACH PAŃSKICH:  Dotychczasowego Naczelnika Arkadiusz Przybyłę zastąpił January Mikołajczyk. Zmieniony został cały skład Komisji Rewizyjnej, a funkcję Przewodniczącego pełni obecnie Józef Ochocki. 
 
 
 
Szczegółowe informacje z przebiegu zebrań zamieszczone są na stronie internetowej przy poszczególnych jednostkach OSP oraz ma łamach "Kawęczyniaka". Zbiorcze zestawienia  składów osobowych Zarządów i Komisji Rewizyjnych OSP na kadencję 2006-2011, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie przedstawia poniższy załącznik.
 
Załącznik:
 
 
                                                                                                Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
Już od sześciu lat, począwszy od 2008 roku, z inicjatywy Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych ks. Antoniego ...

W dniu 11 listopada 2013 roku w Kowalach Pańskich i Tokarach Pierwszych odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości w Kowalach Pańskich ...

30 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych odbyło się spotkanie podsumowujące udział dwóch drużyn z OSP w Głuchowie - MDP chłopców i OSP - w ...

W dniu 9 września 2013 r. na stadionie 1000-lecia w Turku odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego. W zawodach ...

W dniu 11 sierpnia 2013 roku w Milejowie odbyły się XLI gminne zawody sportowo-pożarnicze. Gospodarzem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie. Zawody rozpoczęły się ...

W dniach 14-21 lipca 2013 r. w Miluzie we Francji odbyły się XV Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze wg regulaminu CTIF i XIX Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn ...

W uroczystościach uczestniczyły delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego, Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli między ...

Gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie rozpoczęły się przemarszem delegacji jednostek i zaproszonych gości na czele ...

W dniu 29 kwietnia 2013 roku w ramach wiosennej akcji „Posesja” przeprowadzone zostały kontrole w indywidualnych gospodarstwach rolnych i punktach wymiany gazu. Kontrole zostały przeprowadzone ...

19 kwietnia 2013 roku w strażnicy OSP w Potworowie Gmina Dobra odbyła się narada szkoleniowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, której organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej ...

Wypadek drogowy w miejscowości Głuchów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 31 marca 2013 r. Wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych. W działaniu ratowniczym w godzinach 19.37 – ...

W dniu 16 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Kowalach Pańskich-Kolonii odbyły się XV powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 37 ...

W dniu 11 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Kawęczynie przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega ...

W dniu 16 lutego 2013 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Galewie Gmina Brudzew odbył się VII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu ...

W sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się VII Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, Kawęczyna ...

Pożar w kotłowni w miejscowości Dobra, Gmina Dobra, Powiat Turecki – 18 stycznia 2013 r. Pożar w kotłowni pod sklepem W działaniu ratowniczym w godzinach 11.30 – 12.13, to jest w czasie ...

W dniu 18 stycznia 2013 roku w Turku podczas Spotkania Noworocznego podsumowującego ważniejsze osiągnięcia samorządowców, przedsiębiorców i osób działających na rzecz lokalnej społeczności, Prezes ...

Samochód w rowie w miejscowości Nowy Świat/Kawęczyn, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 9 stycznia 2013 r. Samochód osobowy wpadł do rowu. W działaniu ratowniczym w godzinach 9.34 – 10.47, to ...

W dniach od 6 stycznia do 9 lutego 2013 roku w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny ...

W dniu 5 stycznia 2013 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczystość przekazania samochodów i innego sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu ...

W dniu 19 grudnia 2012 roku w sali sportowej Zespołu Szkół w Kawęczynie odbyło się spotkanie pod hasłem „Droga do mistrzostwa według regulaminu CTIF”, podsumowujące udział drużyn z terenu Gminy ...

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku w dniu 15 grudnia 2012 roku nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego. Dotychczasowy Prezes Zbigniew Gradecki złożył ...

W niedzielę 18 listopada 2012 roku o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2012 roku strażaków z terenu ...

Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się w Tokarach Pierwszych i Kowalach Pańskich. Uroczystości w Tokarach Pierwszych ...

Pożar samochodu osobowego w miejscowości Milejów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 8 września 2012 r. Godzina alarmowania 12.16. W działaniu ratowniczym w godzinach 12.19 – 13.10, to ...

Tydzień po Ogólnopolskich Zawodach MDP odbyły się tej samej rangi zmagania dorosłych strażaków. Miało to miejsce na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym AWF. Drużyny męska i żeńska wyjechały ...

W dniach 31.08 - 2.09.2012 r. dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze z Gminy Kawęczyn walczyły o tytuł mistrza polski. Zawody odbyły się w Opolu na pięknym stadionie olimpijczyków. Dziewczęca ...

Pochylone drzewo nad jezdnią w miejscowości Marcjanów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 19 lipca 2012 r. Godzina alarmowania 15.56. W działaniu ratowniczym w godzinach 16.01 – 17.00, to ...

XL gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w niedzielę 15 lipca 2012 r. na placu gminnym w Kawęczynie. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP w Kawęczynie. Zawody rozpoczęły się ...

Kokon os w kominie wentylacyjnym i przy oknie budynku mieszkalnego w miejscowości Młodzianów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 10 lipca 2012 r. Godzina alarmowania 18.44. W działaniu ...

7 lipca 2012 r. na stadionie sportowym w Lądku odbyły się eliminacje Wojewódzkie do Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF. Z Gminy Kawęczyn startowały ...

Wypadek drogowy w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 30 czerwca 2012 r. Godzina alarmowania 06.47. Dachowanie samochodu osobowego. W działaniu ...

Podczas XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbyła się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie dokonano podsumowania dotychczasowego udziału Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ...

Gniazdo os nad wejściem do domu w miejscowości Głuchów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 16 czerwca 2012 r. Godzina alarmowania 18.55. Gniazdo os nad wejściem do domu, właściciel został ...

Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie odbyły się VII Wojewódzkie Zawody MDP według międzynarodowego regulaminu CTIF. W rywalizacji dziewcząt i chłopców wystartowało ...

Gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych ...

Pożar fotela przy budynku mieszkalnym w miejscowości Leśnictwo, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 23 maja 2012 r. Godzina alarmowania 21.31. W działaniu ratowniczym w godzinach 21.34 ...

W XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w dniu 20 maja 2012 roku udział wzięło sześć Orkiestr Dętych z całego powiatu tureckiego. A były nimi: Orkiestra Dęta OSP w Brudzewie, Orkiestra ...

W dniu 13 maja 2012 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się II Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu tureckiego przeprowadzone według obowiązującego ...

Gniazdo os w kominie wentylacyjnym w miejscowości Tokary Drugie, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 10 maja 2012 r. Godzina alarmowania 11.35. W działaniu ratowniczym w godzinach 11.41 ...

Tegoroczne obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka odbyły się 6 maja w Jarantowie, Gmina Blizanów, powiat kaliski. Obchody zostały połączone z jubileuszem 20-lecia Państwowej Straży ...

W uroczystościach uczestniczyły delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli między innymi: Zastępca Wielkopolskiego ...

Obchody Świętego Floriana w Kowalach Pańskich rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele, którą sprawował kapelan jednostki ks. Mirosław Dereszewski. Po zakończonej mszy złożone zostały ...

Uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 maja rozpoczęły się na placu przy kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w ...

Pożar suchej trawy w miejscowości Potworów, Gmina Dobra, Powiat Turecki – 28 kwietnia 2012 r. Godzina alarmowania 16.15. W działaniu ratowniczym w godzinach 16.28 – 17.12, to jest w czasie ...

W dniu 27 kwietnia 2012 roku w ramach wiosennej akcji „Posesja” przeprowadzone zostały kontrole w indywidualnych gospodarstwach rolnych i punktach wymiany gazu. Kontrole zostały przeprowadzone ...

Wypadek drogowy w miejscowości Kawęczyn, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 25 kwietnia 2012 r. Godzina alarmowania 14.56. W działaniu ratowniczym w godzinach 15.02 – 16.45, to jest w czasie ...

Przedstawiciele Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku wzięli udział w III Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego, który odbył się 14 kwietnia w Poznaniu. Delegatami powiatu ...

Wypadek drogowy w miejscowości Mikulice, Gmina Dobra, Powiat Turecki – 3 kwietnia 2012 r. Godzina alarmowania 22.34. W działaniu ratowniczym w godzinach 22.41 – 23.35, to jest w czasie ...

27 marca 2012 roku w strażnicy OSP w Tuliszkowie odbyła się narada szkoleniowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, której organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ...

Przewrócona cysterna z sodą w miejscowości Dąbrowa, Gmina Dobra, Powiat Turecki – 20 marca 2012 r. Godzina alarmowania 17.34. Przewrócona cysterna z sodą, nie ma zagrożenia chemicznego ...

W dniu 17 marca 2012 roku w Gimnazjum w Słodkowie odbyły się XIV powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju wzięło udział 39 uczniów ze szkół ...

W dniu 12 marca 2012 roku w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy ...

W dniu 25 lutego 2012 roku w Turku odbył się VI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego, w którym uczestniczyło 10 drużyn. Z ...

Wypompowanie wody spływającej z pól w miejscowości Kowale Pańskie Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 25 lutego 2012 r. Godzina alarmowania 12.25. W działaniu ratowniczym w godzinach...

W sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się VI Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, Kawęczyna ...

Pożar sadzy w kominie w miejscowości Marcjanów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 1 lutego 2012 r. Godzina alarmowania 07.16. Zapaliły się sadze w kominie. W działaniu ratowniczym ...

W dniu 19 stycznia 2012 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie w Gminie Brudzew odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne z powiatowym aktywem strażackim, organizowane ...

W dniach od 6 stycznia do 18 lutego 2012 roku w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny ...

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pod hasłem„Wpływ Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na kształtowanie postaw społecznych”. W spotkaniu wzięli udział członkowie i ...

Pożar samochodu w miejscowości Głuchów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 24 listopada 2011 r. Godzina alarmowania 00.17. Pali się samochód osobowy i w środku znajduje się człowiek. W ...

W niedzielę 20 listopada 2011 roku o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2011 roku strażaków z terenu ...

Delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta ...

W dniu 22 października 2011 roku w strażnicy OSP w Przykonie obradował III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Powiatowego ...

Pożar suchej trawy na łąkach w miejscowości Żdżary, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 18 października 2011 r. Godzina alarmowania 17.28. W działaniu ratowniczym uczestniczyły: w godzinach ...

Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie zespołu dworsko-parkowego i stadniny koni w Żdżarach, stanowiącym własność Ewy i Andrzeja Opłatków. Ćwiczenia rozpoczęły się alarmowaniem ...

Alarm fałszywy. Wyjazd do miejscowości Ciemień, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 25 września 2011 r. Godzina alarmowania 08.45. W wyjeździe w godzinach 08.50 – 09.14, to jest ...

Zawody zostały przeprowadzone na boisku sportowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Turku. W zawodach uczestniczyło łącznie 13 drużyn z terenu powiatu tureckiego, w tym ...

Pożar stodoły i obory w miejscowości Żeronice, Gmina Dobra, Powiat Turecki – 14 września 2011 r. Godzina alarmowania 14.18. W działaniu ratowniczym w godzinach 14.21 – 15.50, to jest ...

W dniu 11 września 2011 r. na stadionie sportowym w Dobrej odbyły się VII Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego. W zawodach udział wzięło ...

W dniu 10 września 2011 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku odbył się XIII Finał Wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XVIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia ...

Zerwany dach na budynku mieszkalno-gospodarczym w miejscowości Dziewiątka, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 5 września 2011 r.Godzina alarmowania 19.32. W działaniu ratowniczym w godzinach ...

Na stadionie „Chemika” w Bydgoszczy odbyły się X Wojewódzkie Zawody MDP-CTIF. W zawodach tych, w kategorii goście, wraz z drużynami z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego ...

Pochylone drzewo na drogę w miejscowości Będziechów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 20 sierpnia 2011 r. Godzina alarmowania 08.20. W działaniu ratowniczym w godzinach 08.25 – 08.58 ...

14 sierpnia 2011 r. w Cichowie odbyły się VIII Europejskie i XI Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział 87 zespołów, w tym: 25 kobiecych drużyn pożarniczych (KDP), 8 zagranicznych ...

Kokon szerszeni w miejscowości Skarżyn, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 22 lipca 2011 r. Godzina alarmowania 9.56. W działaniu ratowniczym w czasie 00:40 uczestniczył samochód „Renault” GBA 1/16 ...

W biurze Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Turku odbył się VIII Powiatowy Przegląd Kronik Strażackich Powiatu Tureckiego. Na przegląd zgłoszona została tylko jedna kronika - Kronika Zarządu ...

W dniu 18 lipca 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Młodzieży, której skład w liczbie 8 osób, przedstawicieli jednostek OSP ...

Złamane drzewo w miejscowości Będziechów, Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki – 8 lipca 2011 r. Godzina alarmowania 16.16. W działaniu ratowniczym w godzinach 16.22 – 18.26, to jest w czasie 02:04 ...

Tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w niedzielę 3 lipca na parafialnym boisku piłkarskim w Kowalach Pańskich. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP w ...

W uroczystościach święta Bożego Ciała , w tym w procesji do czterech ołtarzy uczestniczyli: członkowie OSP oraz poczty sztandarowe Zarządu Oddziału Gminnego i OSP z terenu Parafii Tokary Pierwsze, jak ...

W dniu 13 czerwca 2011 roku w ramach akcji „Posesja” przeprowadzona została kontrola w indywidualnych gospodarstwach rolnych i punktach wymiany gazu. W dwudziestu jeden gospodarstwach ...

W dniu 7 czerwca 2011 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku nowo zakupionego samochodu pożarniczego marki ...

Gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 75-lecia Orkiestry Dętej OSP w Tokarach i promocją monografii OSP Gminy Kawęczyn rozpoczęły się przemarszem uczestników ...

W XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w dniu 29 maja 2011 roku udział wzięło sześć Orkiestr Dętych z całego powiatu tureckiego. A były nimi: ...

W uroczystościach uczestniczyły delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli między innymi: Prezes Zarządu Oddziału ...

Uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 maja rozpoczęły się o godzinie 11.30 na placu przy kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych odegraniem przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży ...

W dniu 27 kwietnia 2011 roku o godzinie 11-tej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach rozpoczął obrady X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej...

W dniu 19 marca 2011 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku odbyły się XIII powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA ...

W dniu 11 marca 2011 roku w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy ...

W dniu 5 marca 2011 roku w Turku odbył się V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego, w którym uczestniczyło 9 ...

W sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się V Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP z: Głuchowa, ...

W okresie od 8 stycznia do 5 marca 2011 roku we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Wszystkie ...

W niedzielę 21 listopada 2010 roku o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2010 roku strażaków z terenu ...

Delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami ...

W dniu 5 listopada 2010 roku w strażnicy OSP w Malanowie odbyła się XV narada szkoleniowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, której organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej ...

Przeprowadzane corocznie ćwiczenia odbyły się w tym roku na obiekcie Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych. Ćwiczenia rozpoczęły się wezwaniem jednostek OSP z terenu ...

W dniach 10-12 września 2010 r. w Centralnej Szkole Aspirantów PSP w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do ...

Zgodnie z założeniem Kalendarza Zadań Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielopolskiego w Poznaniu, 11 września 2010 roku, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji ...

15 sierpnia 2010 roku w Cichowie odbyły się VII Europejskie i X Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział 70 drużyn z Polski, w tym 21 drużyn kobiecych oraz 7 drużyn z ...

Tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w piękne, niedzielne popołudnie - 4 lipca. Gospodarzem była jednostka OSP w Tokarach. W zawodach wzięło udział łącznie 10 sekcji, tj. 9 ...

Na stadionie w Kamieńcu w powiecie grodziskim odbyły się VI Wojewódzkie Zawody MDP według międzynarodowego regulaminu CTIF. W rywalizacji dziewcząt i chłopców wystartowało trzydzieści ...

W niedzielne popołudnie 6 czerwca 2010 roku w Tuliszkowie odbył się XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych i był połączony z obchodami Dnia ...

W dniu 4 czerwca 2010 roku na stadionie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Turku odbyły się I Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu tureckiego przeprowadzone ...

W dniu 31 maja 2010 roku na terenie Gminy Kawęczyn została przeprowadzona akcja „Posesja", której celem była kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz utrzymania porządku w gospodarstwach ...

Gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 90-lecia jednostki OSP w Kowalach Pańskich rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin sprawowaną przez Kapelana ...

Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej ze Żdżar na czele z Prezesem Zarządu Bogumiłem Marciniakiem i byłym Naczelnikiem Ryszardem Jaśkiewiczem wraz z Zastępcą Wójta Gminy Kawęczyn Henrykiem ...

W uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 maja uczestniczyły delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Ochotniczych Straży Pożarnych, Samorządu Gminy ...

W dniu 2 maja 2010 roku odbyły się uroczystości związane z XII Powiatowymi Obchodami „Dnia Strażaka” i zostały połączone z uroczystościami 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku oraz ...

W dniach od 6 marca do 10 kwietnia 2010 roku w OSP w Kawęczynie został przeprowadzony kurs podstawowy jednolity dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział ...

W dniu 6 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Galewie odbyły się XII powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Turniej ...

W Sali Zespołu Szkół w Przykonie w Gminie Przykona przeprowadzony został IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tureckiego, w którym ...

W dniu 25 lutego 2010 roku w sali Zespołu Szkół w Kawęczynie przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ...

W sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie przeprowadzony został IV Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej. W Turnieju uczestniczyły drużyny OSP ...

W dniach od 9 stycznia do 13 lutego 2010 roku w jednostkach OSP na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny działalności za ...

W dniu 16 grudnia 2009 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie w Gminie Przykona odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe z powiatowym aktywem strażackim, organizowane każdego ...

W niedzielę 22 listopada 2009 roku o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Tokarach Pierwszych odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2009 roku strażaków z terenu ...

Delegacje Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta ...

W strażnicy OSP w Słodkowie w Gminie Turek odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Jednymi z głównych tematów były sprawy podziału środków na zakup sprzętu i ...

Przeprowadzane corocznie ćwiczenia na obiekcie odbyły się w tym roku na terenie Gminy Dobra. Ćwiczenia rozpoczęły się wezwaniem o godzinie 16.06 w dniu 3 października 2009 roku jednostek ...

XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik, na który wpłynęły 123 kroniki w 174 tomach, wyselekcjonowane przez wojewódzkie komisje konkursowe odbył się w miejscowości Dowspuda – Augustów na

W dniu 13 września 2009 r. na stadionie sportowym w Brudzewie odbyły się VI Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Tureckiego. W zawodach udział ...

Dnia 12 września 2009 roku w siedzibie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbyło się rozstrzygnięcie XI Wojewódzkiego Konkursu Kronik, zorganizowanego przed XVI Ogólnopolskim ...

16 sierpnia 2009 r. w Cichowie odbyły się VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział 76 drużyn z Polski, w tym 21 drużyn kobiecych oraz 5 drużyn z zagranicy. W ...

26 lipca 2009 r. w Kościele Parafialnym w Tokarach Pierwszych podczas sumy odpustowej odbyła się uroczystość jubileuszowa 10-lecia sprawowania funkcji Kapelana Straży Pożarnych Powiatu ...

W dniach 23-25 lipca 2009 r. na stadionie sportowym w Ostrawie w Czechach odbyła się XIV Olimpiada Pożarnicza wg regulaminu CTIF. Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i ...

W dniu 12 lipca 2009 roku w Żdżarach odbyły się XXXVII gminne zawody sportowo-pożarnicze. W tym roku sportowa rywalizacja strażaków została poprzedzona uroczystym poświęceniem ...

W dniu 5 czerwca 2009 roku z inicjatywy Komendanta Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Stanisława Urbaniaka, przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Urzędu Gminy ...

W niedzielę 24 maja 2009 roku w Głuchowie odbyły się XI powiatowo-gminne uroczystości "Dnia Strażaka". Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Głuchowie. Mszę Świętą ...

W niedzielne popołudnie 17 maja 2009 roku w Malanowie odbył się XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. W przeglądzie brało udział sześć orkiestr: z Brudzewa, Dobrej-Żeronic, ...

W dniu 7 marca 2009 roku w Zespole Szkół Publicznych w Dobrej odbyły się XI eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Z Gminy Kawęczyn w ...

W sali Zespołu Szkół w Grzymiszewie w Gminie Tuliszków w dniu 28 lutego 2009 roku przeprowadzony został Powiatowy Turniej Halowej Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ...

W dniu 7 lutego 2009 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie odbył się III Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej, którego organizatorami był Zarząd Oddziału ...

W dniu 19 stycznia 2009 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież...

W dniach od 10 stycznia do 21 lutego 2009 r. w jednostkach OSP na terenie gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny działalności za 2008 r. We ...

W dniu 16 grudnia 2008 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach w Gminie Kawęczyn odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe z powiatowym aktywem strażackim, organizowane każdego...

W niedzielę 23 listopada 2008 roku o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Tokarach odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłych w mijającym 2008 roku strażaków z terenu powiatu...

Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się w Tokarach Pierwszych i Kowalach Pańskich. Uroczystości w Tokarach Pierwszych rozpoczęły się...

W dniu 17 sierpnia 2008 roku w Cichowie odbyły się V Europejskie i VIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych, w których wzięło udział około 80 drużyn z Polski i zagranicy. W zawodach w Cichowie ...

W dniach 16-17 sierpnia 2008 roku w Lądku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. międzynarodowego regulaminu CTIF. Rozgrywki te były jednocześnie eliminacjami do udziału w ...

W dniu 10 sierpnia 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie obchodziła doniosłą uroczystość związaną z jubileuszem 50-lecia powstania. W uroczystości tej uczestniczyli również Członkowie ...

W dniu 6 lipca 2008 roku w Będziechowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, które oprócz strażaków zgromadziły wielu sympatyków sportów pożarniczych. W zawodach wystąpiło łącznie ...

W dniu 5 lipca 2008 roku na stadionie w Lądku, powiat słupecki, województwo wielkopolskie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP wg. regulaminu CTIF. W zawodach ...

W sobotę 3 maja 2008 roku w Skarżynie odbyły się gminne uroczystości "Dnia Strażaka". Uroczystości zostały połączone z obchodami jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie ...

W dniu 18 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Komendanta Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie druha Stanisława Urbaniaka, przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RPw Kawęczynie, Urzędu ...

W dniu 11 kwietnia 2008 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie odbyła się doroczna narada szkoleniowa z zakresu spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej z udziałem...

W dniu 15 marca 2008 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku rozegrany został Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwycięzcą turnieju została...

W dniu 1 marca 2008 r. w Gimnazjum w Malanowie odbyły się X eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju uczestniczyło ogółem 41...

W sali sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie w dniu 16 lutego 2008 roku odbył się II Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Piłce Nożnej, którego organizatorami byli: Zarząd Oddziału...

W dniach od 12 stycznia do 16 lutego 2008 roku w jednostkach OSP na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny działalności za...

W dniu 17 grudnia 2007 roku w Kawęczynie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W tym roku była to już XXXI edycja...

XIV Ogólnopolski Konkurs Kronik oraz XIV Ogólnopolski Konkurs Na Pamiętniki, Wspomnienia i Opracowania "Z dziejów OSP" zostały zorganizowane w dniach 14-16 września 2007 roku w...

W dniu 15 września 2007 roku odbyło się podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Kronik. Podsumowanie odbyło się w siedzibie Muzeum Regionalnego we Wronkach i poprzedzone zostało...

Tuż po zdobyciu przez jednostkę OSP z Głuchowa podwójnego Mistrza Polski w V Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Kaczkach Średnich w dniu 9 września 2007 roku w grupie męskiej i żeńskiej,...

W niedzielę 9 września 2007 roku na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu tureckiego. W zawodach...

W dniu 26 sierpnia 2007 roku odbyły się gminno-parafialne dożynki zorganizowane w Skarżynie. Uroczystości rozpoczęły się korowodem dożynkowym drogą przwz wieś na plac obok strażnicy...

19 sierpnia br. w Cichowie, pow. kościański odbyły się IV europejskie i VII krajowe zawody sikawek konnych - Cichowo 2007. W zawodach udział wzięło: 19 kobiecych drużyn pożarniczych, 58 męskich...

Tym razem corocznie odbywające się ćwiczenia na obiekcie rozpoczęły się w dniu 14 sierpnia 2007 roku o godzinie 21-ej. Strażacy przyjeżdżający do pożaru, który rozprzestrzeniał się w gęstej zabudowie...

Dzień 8 lipca 2007 roku był dniem zmagań drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kawęczyn podczas jubileuszowych XXXV gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. W zawodach wystąpiło...

W niedzielę 3 czerwca 2007 roku odbył się IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. W przeglądzie brało udział sześć orkiestr: z Brudzewa, Dobrej-Żeronic, Przykony, Tokar, Turku i Władysławowa. ...

W niedzielne słoneczne popołudnie 20 maja 2007 roku w Żdżarach odbyły się gminne uroczystości "Dnia Strażaka". Uroczystości zostały połączone z obchodami juileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej...

W dniu 10 maja 2007 roku na terenie Gminy Kawęczyn przeprowadzone zostały doroczne wiosenne kontrole przeciwpożarowe "Akcja Posesja" oraz kontrole gotowości bojowej jednostek Ochotniczych...

Tegoroczne uroczystości IX Powiatowego "Dnia Strażaka" odbyły się w dniu 6 maja 2007 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie i były połączone z jubileuszem 85-lecia tej jednostki. Zarząd...

W dniu 3 maja 2007 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich obchodziła doniosłą uroczystość związaną z nadaniem i poświęceniem sztandaru oraz poświęceniem i przekazaniem nowego...

W sobotę 21 kwietnia 2007 roku w Poznaniu odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Podobnie jak etap gminny, eliminacje...

W sali Sportowej przy Zespole Szkół w Kawęczynie w dniu 21 kwietnia 2007 r. odbył się II Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP Powiatu Tureckiego. Turniej zorganizowany został przez...

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewie była miejscem odbytej w dniu 17 kwietnia 2007 roku narady z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W naradzie uczestniczyli Burnistrzowie i Wójtowie, Prezesi...

W dniu 12 kwietnia 2007 r. w Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich rozegrano mecze Grupy Finałowej Gminnego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej. W Grupie tej znalazły się drużyny, które...

W dniu 3 marca 2007 r. w Gimnazjum w Przykonie odbyły się IX eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju uczestniczyło ogółem 41...

W dniu 22 lutego 2007 roku w Kawęczynie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Była to już XXX, jubileuszowa edycja tego...

W dniach od 6 stycznia do 17 lutego 2007 r. w jednostkach OSP na terenie gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny działalności za 2006 r. We...

W dniu 14 lutego 2007 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji d/s Młodzieży. Komisja powołana została Uchwałą Nr 1/2006 Zarządu Oddziału Gminnego...

W dniu 14 października 2006 roku w strażnicy OSP we Władysławowie obradował II Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Powiatowego,...

W dniach 30 września - 1 października 2006 roku w Słubicach w województwie lubuskim odbyły się VII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF. W zawodach uczestniczyła MDP-CTIF...

W dniu 2 lipca 2006 roku w Marianowie przeprowadzone zostały XXXIV Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP i MDP z terenu Gminy Kawęczyn. Organizatorem zawodów był Zarząd...

W dniu 25 czerwca 2006 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie, powiat turecki przeprowadzone zostały IV Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg międzynarodowego regulaminu...

W trudnych warunkach pogodowych odbył się tegoroczny VIII Przegląd Orkiestr Dętych Dobra '2006 przeprowadzony w dniu 28 maja 2006 roku. Już samo rozpoczęcie zostało opóźnione ze względu...

W dniach 26-28 maja 2006 roku drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Głuchowa uczestniczyła w II Międzynarodowych Zawodach według międzynarodowego regulaminu CTIF. Zawody te odbyły się w...

W dniu 24 maja 2006 roku w strażnicy OSP w Skarżynie odbyło się spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku na czele z Prezesem Zbigniewem Gradeckim i...

W dniu 20 maja 2006 roku w Głuchowie odbyły się gminne obchody :Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 60-lecia miejscowej jednostki. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką na placu przy kościele w...

W dniu 3 maja 2006 roku w Tuliszkowie odbyły się powiatowe obchody "Dnia Strażaka" połączone z poświęceniem figury św. Floriana przy strażnicy OSP w Tuliszkowie, jubileuszem 100-lecia OSP...

W dniu 22 kwietnia 2006 roku o godzinie 11-tej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie rozpoczął obrady IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej...

W dniu 6 kwietnia 2006 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie odbyła się doroczna narada szkoleniowa z zakresu spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej z udziałem Wójtów,...

W dniu 25 lutego 2006 roku w Domu Kultury we Władysławowie odbyły się VIII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje...

W dniu 14 grudnia 2005 roku w Kawęczynie odbyły się eliminacje gminne XXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem eliminacji...

W dniu 27 października 2005 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie odbyło się spotkanie podsumowujące udział MDP Kawęczyn w XV Międzynarodowych Zawodach C T I F w Varażdin w...

W niedzielne popołudnie 25 erześnia 2005 roku we Władysławowie odbył się VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP. W przeglądzie wśród orkiestr z Turku, Przykony, Dobrej-Żeronic, Brudzewa i...

W nocy z 15 na 16 września 2005 roku drużyna OSP z Głuchowa udała się na zawody sportowo-pożarnicze o Puchar Niemiec wg regulaminu CTIF. Po wielogodzinnej podróży nasi zawodnicy wraz z drużyną...

W dniach 16-18 września 2005 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP". Na...

W sobotę 10 września 2005 r. na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu tureckiego. W zawodach wystartowało łącznie...

W sobotę 13 sierpnia 2005 r. 0 godzinie 18.50 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Turku rozpoczęło alarmowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kawęczyn wzywając je do...

W sobotę 16 lipca 2005 r. nastąpił wyjazd kawęczyńskiej drużyny na XV Międzynarodowe Zawody MDP-CTIF, które odbyły się w dniach 17-24 lipca 2005 r. w miejscowości Varażdin w Chorwacji. Drużyna...

W dniu 3 lipca 2005 r. odbyły się XXXIII Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w gminie Kawęczyn. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, a gospodarzem Zarząd...

W piękne, niedzielne popołudnie 15 maja 2005 roku w OSP w Będziechowie strażacy z gminy Kawęczyn obchodzili swoje święto - Dzień Strażaka 2005. W tym roku uroczystości strażackie były bardzo...

Dzień 7 maja 2005 roku to dzień V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę. Również strażacy z terenu naszej gminy uczestniczyli w tej niezwykłej uroczystości. Na Jasną Górę pojechała...

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku wraz z Komendą Powiatową PSP w Turku co roku na terenie innej gminy organizuje naradę szkoleniową, poświęconą ochronie przeciwpożarowej i...

W dniach 22-24 października 2004 r. w Zamościu odbyło się spotkanie laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik trażackich. W pierwszym dniu uczestnicy spotkania zwiedzili zabytki Zamościa oraz...

W dniach 17-19 września 2004 roku w Parczewie w województwie lubelskim odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg międzynarodowego regulaminu CTIF. Po zdobyciu II miejsca podczas...

W dniach 3-5 września 2004 roku w Rymanowie w woj. podkarpackim odbyły się Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg międzynarodowego regulaminu CTIF. Starty drużyn zostały...